DEBAT:

"Hotel Misfortune"

Af Flemming Thornæs, Kv17-kandidat for SF Hillerød, Cand.Arch./byplanarkitekt, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød

Det offentliggjorte billede af byggeriet på Markedspladsen viser med al tydelighed behovet for, at vi får sat arkitekturen højt op på den politiske dagsorden. Vil vi fortsætte med at lade os være domineret af bygherre- og entreprenør-arkitektur, som i mine øjne alene har sigte på det økonomiske afkast? Vi andre derimod skal se på det de næste 50 år.
Der er en umiskendelig lighed imellem det foreslåede hotel- og boligbyggeri og det nye byggeri ved stationen. Både i facadeudtryk og i højde.
Det arkitektoniske udtryk er fladt, glat og aldeles uden nogen detaljer, som det er værd at hæfte sig ved. Vinduerne er store huller i facaden, uden indramning. Ingen særlig fremhævelse af nabo- eller etageskel.
Der synes dog at være en særlig markering af murværk i stueetagen, men så heller ikke mere. De øvrige facader er sandsynligvis af samme karakter.
For en murersvend er det samlebåndsarbejde. Og for os andre er det overset på 10 sekunder.
Tue Tortzen taler om tidens trend! Men hvis det er udtryk for, at man skal ligger under for en bygherres ønsker til dyre penthouse-lejligheder med udsigt til Frederiksborg slot, alene ud fra en kapitaliserings synsvinkel, på Markedspladsen eller på Frederiksbro, så er det på høje tid, at der bliver anvendt en helt anden målestok.
En sidste ting. Ifølge Hillerødposten refereres det (24/5 2016), at ”hvis det viser sig, at hoteldriften får et afkast, der ligger under 6 procent som gennemsnit, så kan hotelejer efter 5 år opnå ret til at ombygge hotellet til boliger i stedet”. En hurtig undersøgelse via Krak og Proff viser, at der blandt 31 hoteller i Nordsjælland kun er 5 hoteller, der har en afkastningsgrad på mere end 6 procent.
Hoteldrift i Nordsjælland er tilsyneladende, hvad man i moderne management sprog kalder for….. en udfordring.

Skal vi lade os dominere af bygherrearkitektur, spørger Flemming Thornæs. Privatfoto

Skal vi lade os dominere af bygherrearkitektur, spørger Flemming Thornæs. Privatfoto

Publiceret 11 August 2017 14:00

SENESTE TV