DEBAT:

“Arkitekturstrategi er stærkt tiltrængt”

Af Flemming Thornæs, byrådskandidat for SF, cand. arch. / byplanarkitekt, Skovlyet 4, Gadevang, Hillerød

Vi går næsten alle med hovedet lidt sænket, med fokus på butikkernes vinduestilbud, skæve fliser eller seneste nyt på Iphonen. Men prøv se op på bygningers facader. De fortæller en historie, især i de ældre byområder.
Kommunen har sammen med Forslag til Kommuneplan 2017 offentliggjort en arkitekturstrategi. Det er positivt og stærkt tiltrængt, især set i lyset af de seneste opførte og planlagte fremtidige byggerier.
Strategien indeholder nogle grundlæggende gode betragtninger og munder ud i tre principper om henholdsvis tilpasning til omgivelserne, bevaring af kulturmiljøer og markering med spektakulært byggeri. De tre principper beskrives i et overordnet sprog og der er derfor plads og behov for yderligere uddybninger for at formidle og skærpe opmærksomheden overfor de kvaliteter, som god arkitektur kan bidrage med.
Strategien indeholder henvisninger til kommunens øvrige bysamfund, men fokus er dog på Hillerød by. Det understreges af de anvendte illustrationer. Der er behov for forbedringer i forhold til de øvrige bysamfund.
Der står ikke noget om erhvervs- og industribyggeri, til trods for at mange steder har et noget ”Clondyke”- lignende udtryk. Her er der et uopdyrket område, som især trænger til opmærksomhed.
Der er ganske få henvisninger til byarkitektoniske elementer, som vejbredder, sigtelinjer, pladsdannelser, vej- og stistrukturer mv. Dette kan og bør uddybes. Byens arkitektur er ikke kun dens huse, men også den struktur de indgår i.
Landskabsarkitekturen glimrer ved sit fravær og således også den ”blå” planlægning, dvs. søer og vandløb, såvel naturlige som kunstigt skabte. Dette er en nødvendig del af en arkitekturpolitik og bør derfor beskrives på lige fod med de øvrige aspekter.
Den fremlagte arkitekturstrategi er et godt initiativ, stadig lidt tyndbenet, men klart med muligheder for forbedringer og uddybninger, så den i sidste ende kan blive det værktøj, som højner kommunens arkitektoniske standard.
Derfor ser SF Hillerød gerne ansættelse af en stadsarkitekt.

Publiceret 08 August 2017 17:00

SENESTE TV