DEBAT:

"Turistbus-parkering i Østergade – nu stopper det"

Af Michael Liesk Byrådskandidat SF Humlehaven 16 3400 Hillerød

Udvalgsformanden Tue Tortzen efterlyses nu gode ideer til en løsning af den fremtidige turistbus parkering, når der bygges Hotel på Markedspladsen og at fantasien kommer i spil – jo tak.
Der har lige været fokus på den tiltagende biltrafik i bymidten og både borgmesteren og Tue kunne samstemmende garantere at der er taget højde for udviklingen i byen i den eksisterende trafikplan, åbenlyst ikke siden man nu efterlyser løsninger.
Men at Tue seriøst foreslår, at man kan omdanne den grund hvor Svendens Møbler havde til huse til parkering for turistbusser, må bero på solstik så jeg kan kun anbefale en tur i Teglgårdssøen. Netop i dette område er biltrafikken i forvejen tiltagende med nye lejligheder i hele området. Sig mig tænker man ikke på at beboerne i området udsættes for støj og udstødningspartikler der ikke er det sundeste her i verden? Trods forbuddet mod at større lastbiler og turistbusser må bruge Østergade og Helsingørsgade til gennemfart tilsidesættes dette dagligt. Vi har i SF tidligere foreslået at busserne holder på Tromlepladsen det vil sige i forlængelse af Rendelæggebakken og at busserne benytter Isterødvejen som til og fra kørsel til byen. Vi undgår hermed at busserne kommer gennem bymidten og byen i det hele taget. Det er glædeligt at se at også de Radikale støtter dette forslag. Ideen om pop op udsalg i området lyder som en fin ide. Vi skal vel ikke indrette byen efter turisternes behov og hvad er der i vejen for at de til benes bevæger sig ad søstien og dermed kommer rundt i byen og for de gangbesværede kunne man nok finde en løsning med nogle mindre EL – busser. Men det er useriøst at man først sælger alt hvad der sælges kan til lejligheder, Hotel og butikker og lader hånt om trafikplan og trafikplanlægning. Kagen eller retter valgflæsket springer jeg over.

Publiceret 21 July 2017 09:00