DEBAT:

Borgmesteren: “Det fokus, vi har på erhvervslivet, giver pote”

Af Dorte Meldgaard, borgmester (K), Lille Havelsevej 165, Skævinge

Dansk Byggeri laver hvert år en analyse af, hvor erhvervs- og byggevenlige kommunerne er. I den seneste analyse, som netop er offentliggjort, ligger Hillerød Kommune på en 20. plads.
Det er et rigtig flot resultat og det klart bedste siden 2012, som var første år, analysen blev lavet. Siden 2014 har Hillerød Kommune bevæget sit støt og roligt fremad fra en 74. plads til en plads som nummer 58 og 45 i hhv. 2015 og 2016, og vi er altså – her i 2017 – nummer 20 af alle danske kommuner.
Det viser, at det fokus, vi har på erhvervslivet, giver pote, og at kommunen lytter til de input, der kommer fra erhvervet.
Et konkret eksempel på sidstnævnte er, at vi har hævet beløbet for, hvornår vi kræver garantier på kommunale anlægsarbejder fra 300.000 kroner til 600.000 kroner.
En anden af årsagerne til årets flotte placering er, at vores byggesagsbehandling er blevet hurtigere. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes på trods af, at vi er flere borgere, og der er mange, der ønsker at bygge i kommunen.
Analysen måler også på graden af udlicitering. I det forgangne år er der sket en udvikling i udlicitering på de tekniske områder, hvilket placerer os i top-10 på dette område.
Et af de steder, hvor vi placerer os helt i top i undersøgelsen, er i skole-/virksomhedssamarbejdet. Vores platform ”Skolen i virkeligheden” er med til, at skoleeleverne får varieret undervisning, og samtidig lærer noget om de virksomheder, der ligger i deres område. Samarbejdet mellem erhvervslivet og Folkeskolen er rigtig vigtigt, for vi ved, at der bliver brug for faglærte i fremtiden, og vi skal gøre, hvad vi kan for at få de unge til at vælge deres rette vej efter folkeskolen.
Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med erhvervsaktørerne om også at forbedre Hillerød Kommunes erhvervs- og byggevenlighed de kommende år.

Publiceret 09 July 2017 08:00

SENESTE TV