DEBAT:

Flere biler i bymidten kræver handling

Af Michael Liesk, byrådskandidat SF Hillerød, Humlehaven 16, Hillerød

Der bygges i øjeblikket mange nye lejligheder og især i bymidten. Det er godt for byen, og man kan jo altid diskutere arkitekturen, og hvem der egentlig bestemmer, hvordan vores by skal se ud.
En ting er dog sikkert: Trafikplanen fra 2015 tager på ingen måde forbehold for de mange nye tilflyttere og trænger til en grundig revision med fokus på belastning og miljøforhold.
Alene i bykernen kommer der rundt regnet 200 nye lejligheder, og allerede nu er Østergade og hele Helsingørsgade en lang kø af biler i myldretiden. Det samme gør sig gældende for Milneresvej og Roskildevej, hvor der venter yderligere 1300 lejligheder, når Møllebro bliver en realitet.
Nu skal Teknik- og Miljøudvalget ikke regne med, at alle vil bruge det offentlige, så inden resterne af offentligt rum sælges til investor med planer, der i øvrigt ikke sættes i sammenhæng med byudviklingen, vil det være på plads at få en ny trafikplan for byen.
I bymidten er trafikbelastningen som sagt omfattende. Følger er blandt andet øget forurening og støj til gene for beboerne i bykernen, men også de ”bløde trafikanter” har ret til sikrere trafikforhold.
Krydset ved Østergade og Helsingørsgade er et af de usikre steder, og vi må takke guderne for, at der ikke er sket større uheld. Venstresvingsforbuddet overtrædes rask væk, og cykelgaden blev aldrig til noget!
Turistbusserne væk fra bymidten og Batzkes Bakke.
Et gratis tiltag kunne være, at man rettede henvendelse til turistbusselskaberne eller rejsearrangørerne og henviste dem til parkering på Tromlepladsen. På den måde kunne vi undgå gennemkørsel i byen og henvise dem til at komme til byen ad Isterødvejen.
Dette forslag samt et ønske om hastighedsbegrænsning er tidligere blevet fremført af Hillerød Bys Lokalråd, og i SF kan vi kun være enige i dette ønske.

Der skal laves en ny trafikplane for Hillerød, mener Michael Liesk fra sf. Foto: Michael Liesk

Der skal laves en ny trafikplane for Hillerød, mener Michael Liesk fra sf. Foto: Michael Liesk

Publiceret 07 July 2017 16:00

SENESTE TV