DEBAT:

Levuk-pædagoger: "Udvikling eller afvikling?"

Af Søren Poppe og Anna Jørgensen, Medarbejdere i fritids- og ungdomsklubben Levuk

I Hillerød Posten fra den 20. juni kunne man læse om kommunens spareplaner, der vedrører unge handicappede over 18 år. Hillerød Kommune vil fratage op til 21 af deres borgere det fritids- og ungdomstilbud, de allerede benytter sig af. Til gengæld vil de blive tilbudt værestedet Oasen som tilnærmelsesvis minder om deres nuværende tilbud - og så alligevel så langt fra.
Her kan nævnes normeringen, som er markant anderledes: Vi kan læse at Oasen p.t. har tre medarbejdere (hver med 30 timer per uge) til 52 medlemmer – alle med et handicap. Vores bekymring er at de særlige behov disse unge har, ikke vil blive tilgodeset i et tilbud med så få medarbejdere. De pædagogiske rammer der kræves for at skabe rum for udvikling af identitet, er afhængigt af en normering, hvor tid og hænder er der til at varetage de individuelle behov. Man skal være klædt på til opgaven for ikke at afklæde de unge. Daglige 1:1 samtaler, aktivering, og omsorg er nødvendigt for trivsel og udvikling og styrkelse af egen identitet. Udgangspunktet for alt udvikling sker i relationen til andre, og det er igennem relationen, man udvikler sig som menneske. Hvem skal varetage den pædagogiske kontakt og støtte i den udvikling?
Vi anerkender det naturlige flow, der er i at blive ældre, skifte interesser og dermed også ændre sit syn på, hvordan fritiden skal benyttes, men at fjerne fundamentet fra disse unge handicappede og tro på, at det nok skal gå ad åre, er utopi. Der er klart, at ingen vil gå i ungdomsklub for evigt, men ikke at give disse 21 unge en mulighed for selv at mærke efter, hvornår skiftet skal være, er uetisk. Skrækscenariet er at disse unge handicappede vil blive tabt i et system hvor ingen tager ansvar, fordi man på papirerne har levet op til de krav paragrafferne påskriver.

Publiceret 03 July 2017 11:45

SENESTE TV