DEBAT:

Stemningen for tung industri i Erhvervstrekanten er forduftet

Af Steen Lindby, Foreningen Grøn Erhvervstrekant, Ålholmparken 133, Hillerød

Foreningen Grøn Erhvervstrekant, som arbejder mod etablering af tung industri i Erhvervstrekanten, har netop gennemført en række dialogmøder med de fleste partier i byrådet.
På disse møder er politikerne blevet spurgt, om der forsat er stemning for tung industri i Erhvervstrekanten, og til vores store glæde melder stort set alle partierne, at tung industri ikke hører til i Erhvervstrekanten. Regeringen har gjort det muligt for J.Jensen at udvide i Uvelse, og samtidigt har J. Jensen i medierne meddelt, at planerne for Erhvervstrekanten er sat i bero.
Der er ingen tvivl om, at hele processen omkring erhvervstrekanten har været en øjenåbner for byrådet med flere omkring de potentielle miljøproblemer, som placering af tung industri i området vil medføre, og ikke mindst den opmærksomhed og de bekymringer, som dette har vakt hos borgere, virksomheder og institutioner i Hillerød Vest.
Vi er nu spændte på at se, hvad der nu skal ske med området. Dette har vi også talt om på førnævnte møder og opfordret til, at der lægges planer for at forbedre trafikforholdende i Hillerød Vest, og ikke mindst støjen fra Herredsvejen, Ullerødvej og motortrafikvejen.
Erhverv i Erhvervstrekanten vil betyde endnu mere trafik end i dag, hvor vejenes kapacitetsgrænse allerede er nået.
Lad os få lagt nogle planer for området og den øgede trafik, som helt givet vil komme, så trafikgener og trafikstøjen i Hillerød Vest minimeres.

Publiceret 26 June 2017 09:00

SENESTE TV