DEBAT:

“Vidste du, at Hillerød har fået en veteranpolitik?”

Af Hanne Kirkegaard, medlem af byrådet for Venstre, Stutmestervej 12B, Hillerød

Venstre er glade for, at vi Hillerød er lykkedes med at få formuleret en veteranpolitik.
Politikken skal give veteraner og pårørende indblik i, hvordan Hillerød Kommune og andre aktører understøtter veteranerne i forhold til fx beskæftigelse, uddannelse, familieliv og genoptræning. Som et led i at udmønte politikken er der udpeget en veterankoordinator, der har til huse på rådhuset.
Det er en meget relevant politik og derfor også rigtig godt, at veteraner bosiddende i Hillerød er blevet hørt, og de bl.a. har de anført at:
Ÿ Der skal i princippet ikke gøres forskel på veteraner og andre borgere, der har brug for særlig støtte og koordination fra kommunen. Dog er der særlige forhold der gør sig gældende for psykisk/fysisk sårede veteraner særligt PTSD ramte
Ÿ Den koordinerende sagsbehandlers rolle og opgavevaretagelse er central. Det er vigtigt med koordinering, hvis der er brug for indsatser på tværs af fagområder
Ÿ Veterankoordinatoren skal have viden om PTSD og kunne tage højde for det i opgavevaretagelsen.
Venstre havde dog også gerne set, at veteranpolitikken havde fokus på en løbende indsamling af viden om indsatser og aktiviteter over for veteraner i samarbejde med Forsvaret og på tværs af kommuner i Nordsjælland. Dette håber Venstre dog bliver en helt naturlig afledt effekt af politikken.

Publiceret 25 June 2017 09:00

SENESTE TV