DEBAT:

Mange grunde til budgetoverskridelser i Sundhedscentret

Af Christina Thorholm (R), Skovgærdet 10, 3480 Fredensborg, formand for Sundhedsudvalget

Sundhedscenteret i Hillerød havde et stort merforbrug i 2016, hvilket skyldes flere årsager, som jeg som sundhedsformand gerne vil give mine bemærkninger til. Jeg er af den overbevisning af økonomien skal overholdes, men i denne sag er der nogle forhold, som er væsentlige at gøre opmærksom på.
Rehabiliteringsafdelingen flyttede fra Kirsebærbakken til det nye hus på Milnersvej i 2016, og Sundhedscenteret var under denne flytning i fuld drift, d.v.s. at medarbejderne passede, flyttede og rehabiliterede de 30 borgere, som var indskrevet under flytningen, fordi der er et stort behov for pladserne og genoptræningen. Det mener jeg er en bedrift. I bagklogskabens ulideligt klare lys, kan vi se, at det var en beslutning, der belastede drift ud over det, organisationen kunne bære, og det krævede øge vikarudgifter - men ville vi have været bedre stillet om borgerne var blevet på sygehuset med de øgede medfinansieringsudgifter, det ville have kostet, eller skulle borgerne have haft mere intensiv hjemmepleje? Jeg synes, det er meget godt gået af ledelse og medarbejdere, at de klarede de mange opgaver i overgangen, som så beklageligvis gav en merudgift.
Sundhedscenteret har alle årene bidraget med de forventede besparelser til budgettet, samtidig med at de borgere, som bliver indskrevet, er mere svækkede end tidligere og kræver meget mere intensiv pleje. I første halvår af 2016 var der flere dødsfald under indskrivningen end i hele 2015. I de to første måneder af 2017 har der været 30 indlæggelser/genindlæggelser fra rehabiliteringsafdelingen til hospitalet, og nogle borgere har været indlagt flere gange under deres ophold, og det har betydet indkaldelse af mere personale.
Borgere indskrives som noget nyt alle ugens 7 dage, 24 timer i døgnet og det har betydet, at det har været nødvendigt at indkalde flere vikarer for at kunne tage vare på borgernes behov aften og i weekender.
Reduktionen i budgettet skulle have været realiseret med et mindre vikarforbrug, hvilket ikke er lykkedes med et meget stort flow i personalet, højt sygefravær og mange, der er fratrådt. Jeg ser frem til, at vi får et oplæg til et budget i balance med den opgaveglidning der har været fra hospital til sundhedscenter, hvor vi som kommune i dag varetager opgaver med borgere, som forsat er patienter og som tidligere blev løst på sygehuset. Det er vigtigt at vi har dialogen med hospitalet om opgaveoverdragelsen, så økonomien til at varetage borgernes behov følger med, og jeg ser frem til det nye samarbejde om fremskudt stuegang får den betydning, at vi reducerer antallet af genindlæggelser, som er meget hårdt særligt for ældre medborgere, men også pårørende og medarbejdere.
Sundhedsudvalget besluttede på mødet i april at forvaltningen skal komme med et bud på, hvordan der kan skabes et budget i balance.

Publiceret 28 April 2017 11:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV