DEBAT:

"Fattigt sprogudbud på Hillerød Vest"

Af Carsten Møller Jensen og Benedicte Abrassart-Jensen, Nordvestvej 1, Hillerød

Selvom fransk har været en fast del af skoleskemaet på Hillerød Vest skolen gennem de sidste årtier, forstår vi, at skoleledelsen nu lægger op til at afskaffe faget. Fremadrettet bliver tysk derfor obligatorisk fra mellemtrinnet, mens muligheden for at lære et latinsk sprog afskaffes. I praksis bliver det derfor tæt på umuligt for vores børn at vælge fransk i gymnasiet.
Som forældre til børn på skolen er vi forundrede. Hvorfor er skolens ledelse i gang med at afskaffe fransk? Og hvorfor har der ikke været bred involvering af forældrene?
Folkeskolereform handler om give vores børn stærkere og mere globale kompetencer. Hillerød Kommune har succes med at tiltrække internationale virksomheder og medarbejdere. Kan det virkelig være skolens og kommunens mening, at forældre der ønsker, at deres børn skal lære et latinsk sprog i Hillerød Vest, fremover kan blive nødt til at vælge en privatskole? I modstrid med kommunens globale udsyn.
Hvorfor er fransk på vej ud? Vi forstår, at argumenterne handler om økonomi og praktiske forhold omkring sammenlægningen af skolerne i Ålholm og Alsønderup. At det fremadrettet ikke er muligt både at tilbyde 4 udskolingslinjer og fransk. Men hvorfor? Det fungerer fint i dag, hvor omkring 40 pct. af eleverne har valgt fransk i udskolingen.
Vi hører uofficielt, at sammenlægningen af Ålholm og Alsønderup gør, at fransk bliver for dyrt. Men hvorfor? På mellemtrinnet kan eleverne fra Alsønderup køres i taxa til Aalholm 1 gang om ugen for ca. 500 kr. Franskærerne er der allerede. Og Hillerød Vest Skolen har fået 1,8 årsværk ekstra til at modvirke øgede udgifter, når der skal undervises på to matrikler.
Vi vil gerne folkeskolen. Men ønsker Hillerød Kommune virkelig, at vi i Hillerød Vest skal tilbydes dårligere sprogtilbud end på privatskolerne?

Publiceret 09 April 2017 08:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV