DEBAT:

Fra Købstad til Mødestad

Af Dorte Meldgaard, borgmester i Hillerød Kommune, Lille Havelsevej 165, Skævinge

I budgettet for 2014 besluttede budgetforligspartierne, at der skulle udvikles en målsætning for Hillerøds bykerne. I den proces ønskede vi, at alle interessenter skulle inddrages.
I 2014 blev bykernevisionen ”Fra Købstad til Mødestad” vedtaget.
I 2015 havde budgetforligspartierne sat penge af til at få gennemført de første aktiviteter, der skulle skabe mere liv i bykernen.
Det betød, at der i 2015 blev gennemført mange forskellige ting, der alle sammen bidrager til livet i Hillerød. Det var initiativer, der blev gennemført i samarbejde mellem forskellige interessenter. Der blev udarbejdet rapporter, der blev opsat blomsterkasser, der blev gennemført byvandringer, studiestartløb, jazzkoncerter mv. Der blev derudover nedsat en gruppe, der skulle arbejde med Town Center Management-tanken.
Town Center Management er en platform for et offentligt-privat samarbejde, hvor flere interessenter arbejder sammen for at skabe en endnu bedre by med endnu mere liv. Denne platform finansieres af de forskellige parter.
I budgettet for 2017 satte budgetforligspartierne penge af til dette samarbejde. Det samme gjorde handelen, og ejendomsejerne kom også med.
Det store arbejde har betydet, at Hillerød ByFORUM blev stiftet den 20. marts 2017.
Jeg ser Hillerød ByFORUM som kulminationen af det arbejde, der blev sat i gang i 2013, da et flertal i byrådet indgik en budgetaftale, som satte fokus på udviklingen af bykernen.
Jeg ser frem til samarbejdet og er sikker på, at Hillerød ByFORUM i de næste mange år vil komme med nye initiativer og arbejde videre på de mange gode tiltag, vi allerede har set, og jeg glæder mig til fortsat at være med til at udvikle Hillerød, så vi forbliver Nordsjællands handelscentrum og gør visionen Fra Købstad til Mødestad til virkelighed.
Tillykke til os alle og tak til de mange, der har lagt kræfter i at styrke vores bykerne i de sidste tre år.

Publiceret 06 April 2017 05:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV