DEBAT:

Fartkontrol er desværre nødvendig

Af Kim Bruun, leder af Færdsels- og hundeafdelingen, Nordsjællands Politi

Per Jensen giver i debatindlægget ”Unødig fartkontrol” udtryk for, at Nordsjællands Politi bruger unødige mandskabsressourcer og forstærker indtrykket af, at de automatiske trafikkontroller blot er en pengemaskine, når vi måler farten på de biler, som kører på Prinsens Vænge. Det vil jeg gerne knytte en kommentar til.
Nordsjællands Politi har – i lighed med øvrige politikredse – ansat civile, der er blevet uddannet til at varetage ATK-målingerne. Der er derfor ikke tale om, at der benyttes politiudannede medarbejdere til denne opgave.
Når vi beslutter, hvor fartmålingerne skal gennemføres, sker det efter en række parametre. Det kan være antallet af ulykker på en strækning, men også andre kriterier, som vejens benyttelse (er der fx tale om en skolevej eller en gennemfartsvej), vejarbejde og henvendelser fra borgerne indgår i vurderingen.
Prinsens Vænge er klassificeret som både en skole- og gennemfartsvej. Desuden har vi modtaget flere henvendelser fra borgere, som har ønsket en hastighedsmåling.
Den 17. februar passerede 57 biler ATK-bilen i det tidsrum, målingen foregik. Heraf kørte hver 8. for stærkt, hvilket understøtter borgernes indtryk af, at der køres for hurtigt på strækningen i et omfang, der kan være med til at skabe utryghed.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi helst vil opleve ATK-målinger, hvor ingen bilister blev målt til at køre hurtigere end det tilladte. Vi er nemlig interesserede i, at bilisterne bidrager til trafiksikkerheden og ikke til statens bødekasse – bilister, der ikke bidrager til det første, bidrager så til det andet, og udgør en risiko for os andre og dem selv for at blive involveret i et alvorligt færdselsuheld.

Publiceret 12 March 2017 11:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV