DEBAT:

Møllebro skræmmer

Flemming Thornæs cand. arch./byplanarkitekt og byrådskandidat for SF Skovlyet 4, Gadevang

Forslag til ny planlov, som behandles i Folketinget her i foråret, giver mulighed for at lave aflastningscentrer med store butikker for pladskrævende varer. Kan I huske diskussionen om Møllebro?
Der var offentligt møde på Rådhuset, mandag den 27/2, hvor kommunens konsulent – Institut for Centerplanlægning (ICP) – præsenterede sine anbefalinger for detailhandelsudviklingen, såfremt planlov forslaget bliver gennemført.
Der er ledige arealer i Gallerierne, ved Føtex, omkring Herredsvej/Frejas Vej, ude ved Egespurvej og mellem Bauhaus og motortrafikvejen, hvor et muligt aflastningscenter kan placeres.
ICP anbefaler en rækkefølge fra den eksisterende bymidte og ud efter. OK, men hvis nu den rette bygherre med et aflastningscenter kommer først, hvad så med rækkefølgen?
ICP anbefaler også forbud mod dagligvarer i aflastningscentret. Det sagde man også om Møllebro-centret. Men torvehandel blev et varmt emne ved sidste kommunevalg. Det blev sendt til juridisk hjørnespark og dukkede først op efter kommunevalget. Torvehandel kunne styres via lokalplanen!
Forslag til ny Planlov giver Byrådet mulighed for – tidsbestemt - at dispensere fra en lokalplans formålsbestemmelse. Og dispensationen kan forlænges. I dag skal de lave en ny lokalplan. Det giver derfor ikke mening at berolige os med et lokalplansforbud mod dagligvarer i et aflastningscenter.
ICP konkluderede, at en fuld udnyttelse af de nævnte arealer, kan medfører et tab i bykerne på 10-15 %! Det er tilstrækkeligt til at kunne medføre forretningslukninger. Derfor nedlagde de omkringliggende kommuner veto mod Møllebro.
Denne liberalisering af planloven kan åbner for en junglelovslignende adfærd mellem kommunerne. Hvem kommer først med det rette areal?
Vi har ikke længere et amt, som kan sikre en ligelig og balanceret detailhandelsudvikling i hele regionen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne i fællesskab finder ud af, hvad der tjener alle bedst, i stedet for at konkurrere om de bedste investorer. Store planer kan ende som monomenter over fejlslagen planlægning og kortsigtede politiske visioner.

Publiceret 09 March 2017 10:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV