DEBAT:

IT i skolen fordrer en digital debat

Af Lisbeth Abildgaard, Kredsformand i Hillerød Lærerkreds

Der har været indlæg henholdsvis den 14. februar og den 21. februar fra to lærere i Hillerød Kommune vedr. IT forholdene på skolerne.
Vi hører fra lærere, at antallet af devices og hastigheden på netadgangen er et problem på flere skoler. Det er vigtigt, at skolens IT udstyr er i orden, for ellers opleves det både af elever og lærere som frustrerende, og tiden bliver ikke anvendt hensigtsmæssigt.
Det er meget positivt, at Kommunernes Landsforening har sat en undersøgelse i værk blandt elever og lærere om IT forholdene på skolerne i kommunerne. Ideelt set burde den have været foretaget, inden der via lovgivning stilles krav om, at anvende digitale prøver, test, læringsplatforme og digitaliseret undervisningsmateriale.
Forventningerne til den digitaliserede undervisning skal stå mål med de muligheder, lærere har for at give eleverne en god undervisning. Det er vigtigt, at der politisk afsættes midler til digitaliseringen i trit med kravene, og at lærerne efteruddannes, så de får de bedst mulige forudsætninger for at kunne give den gode undervisning.
Der er behov for en pædagogisk/didaktisk drøftelse af, hvordan IT styrker indlæringen, så investering af teknologi ikke blot bliver et alternativ til blyanten.
Efter kredsens opfattelse skal der være fokus på den meningsskabende undervisning, der gerne skal betyde, at vores elever vil kunne navigere i et digitaliseret samfund, når de forlader skolen.

Publiceret 03 March 2017 15:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV