DEBAT:

It på skolerne skal fungere- punktum

Af Stine Falk Nielsen, Østervang 37, Hillerød, folkeskolelærer

Undervisningsministeriet har afsat 12 millioner kroner til udvikling af digitale læremidler. Hvis Hillerød kommune og skolerne finder penge til at investere i disse læremidler, når de er færdigudviklede, så er det i skrivende stund en utopi, at vi på skolerne reelt kan udnytte disse læremidler fuldt ud. It og digitalisering af folkeskolerne i Hillerød kommune halter langt bagefter ambitionerne.
Kommunernes Landsforening har igangsat en national undersøgelse for at få et overblik over de digitale udfordringer. Vi, der arbejder på Hillerøds folkeskoler, behøver dog ikke afvente svaret herpå; det fungerer ikke i Hillerød.
Jeg står i min 7. klasse. Vi skal gennemføre en digital læseprøve. Mange af prøverne i 9. klasse er digitale, så det giver god mening at øve disse prøver digitalt; eleverne lærer at læse på en skærm og at finde rundt i de forskellige prøvers opbygning. Efter 60 minutter lykkes det at få alle elever logget på. Vi kan gå i gang. Efter fem minutter er de første tre elever røget af forbindelsen igen. 30 minutter tager læseprøven, men udfordringerne med de digitale forbindelser spænder ben. 2 timer senere står jeg med et ubrugeligt resultat.
De digitale læremidler og platforme rummer en masse muligheder for både lærere og elever, men de bliver stort set ubrugelige, når net og kommunal server ikke fungerer optimalt. Jeg kan ikke basere min undervisning på det digitale, for jeg kan ikke regne med, at jeg kommer til at kunne gennemføre det planlagte.
Hillerød kommunes skolepolitik 2016-2020 tager udgangspunkt i tanken om, at vi skal fokusere på det, der virker. Man ønsker fra politisk hold, at folkeskolen skal være det naturlige valg i Hillerød. Jeg er fuldstændig enig i den målsætning, men jeg må bare påpege, at dét her, det virker ikke, og I er nødt til at reagere nu. Vi har de seneste skoleår fået flere og flere digitale muligheder og også flere digitale krav, men det må det simpelthen også prioriteres at få skabt de vilkår, der skal til for at nå i mål.

Stine Falk Nielsen. Privatfoto

Stine Falk Nielsen. Privatfoto

Publiceret 17 February 2017 09:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV