DEBAT:

Et sygehus uden køkken er som et hjem uden varme...

Af Bernt Salzwedell, Hvilegårdsparken 38, Skævinge:

Det er selvfølgelig umiddelbart tåbeligt at skulle transportere mad fra Herlev Hospitals køkken til det nye supersygehus i Hillerød i 2020, selv om maden på Herlev Hospital efter sigende skulle være helt i top.
I stedet bør man i Regionen tage udgangspunkt i den måde, hvorpå maden fremstilles i Herlev og bruge dette gode eksempel som udgangspunkt for et storkøkken på det nye Nordsjællands Hospital.
Dette storkøkken kunne så passende også levere mad til plejehjem og andre steder i kommunen, for eksempel også til Rådhuset i Hillerød.
Det altafgørende er, at der er kortest mulig vej fra produktionssted til forbruger, både kommunikationsmæssigt og logistisk.
Drop nu den tunnel i København og brug pengene på sundheden !

Publiceret 03 July 2013 16:00