Få inspiration til den giftfrie have

arrangement 'Nødebo Bæredygtigt' vil gerne slå et slag for, at alle haveejere lader giften stå på hylderne i butikkerne og inviterer 'den vilde natur' ind i haven.

Alle er velkomne til en inspirerende aften om den giftfri have onsdag 27. marts kl. 19.30-21.30 på Nødebo Kro.

Program:

Kl. 19.30 Velkomst v. Nødebo Bæredygtigt!

Kl. 19.35 Gitte Holmstrup, projektleder i Danmarks Naturfredningsforening, fortæller om kampagnen Giftfri Have, som blev lanceret i 2015 i et samarbejde mellem DN og Foreningen Praktisk Økologi.

Kl. 20.00 Marie Ravnmark, Mere-liv-i-haven ambassadør i Foreningen Praktisk Økologi, vil dele ud af sin erfaring som flittig dyrker af kolonihave og drivhusafgrøder. En af Maries pointer er at et rigt dyreliv og en sund jord i haven er med til at holde nogle af de ting væk, som folk bruger gift mod. Hun vil gerne skubbe os i retning af et nyt syn på haven og ”ukrudtet”.

Kl. 20.30 Pause med snak og gensidig inspiration mellem deltagerne til at komme i gang med den giftfri have. Der kan købes drikkevarer mm i Kroens café.

Kl. 21.00 Rasmus Halfdan Jørgensen, studieadjunkt/forsker på Skovskolen (KU), giver en introduktion til principperne for en skovhave. Skovskolen har en skovhave under etablering, som giver studerende på universitetet mulighed for praktisk erfaring med dyrkningsformen.

Deltagelse er gratis.

Om muligt vil Nødebo Bæredygtigt! i maj eller juni invitere til et besøg i skovhaven, som til den tid vil være frodig.

Arrangementet er et led i Nødebo Bæredygtigt!s formidling af FN’s 17 Verdensmål, her mål 11, Bæredygtige lokalsamfund, og mål 15, Livet på land.

Har du spørgsmål: Send mail til kirsten.vesterager@mail.dk

Publiceret 24 March 2019 18:00