Oplev havørnens imponerende vingefang på Ørnens Dag. Foto: Erik Biering

Oplev havørnens imponerende vingefang på Ørnens Dag. Foto: Erik Biering

Oplev Nordeuropas største vingefang ved Arresø

Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen

På Ørnens Dag har hele Danmark rigtig gode muligheder for at opleve Nordeuropas største rovfugl, havørnen, også kaldet den flyvende dør. Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter. Så kom og oplev suset når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) afholder Ørnens Dag søndag 24. februar ved Arresø.

Fra pladsen har man et meget fint overblik over Arresø og Nejede Vesterskov, hvor havørnen har ynglet siden 2009. Med lidt held får vi set de lokale ørne og eventuelt overvintrende ørne.

Der vil desuden være mulighed for at se andre rovfugle og forskellige andefugle. Der vil være mulighed for at gå tur til Alsønderup Engsø igennem Nejede Vesterskov. Børn er meget velkomne. Medbring eventuelt gerne selv madpakke og lidt varmt at drikke.

Arrangementet foregår fra kl. 10-14 ved p-pladsen på Nejedevej ved Pøleåens udløb i Arresø (Bus til stedet: Stoppestedet "Pøle Bro" fra Hillerød St. og Helsinge St. - Linje 380 R). Der er ingen tilmelding og alle interesserede er velkomne.

Over 300 ørne i Danmark

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørnens store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives i det danske vinterlandskab. DOF’s frivillige ørne-entusiaster har i januar 2019 talt 303 havørne og 7 kongeørne i det danske landskab. Sammenlignet med tidligere år er resultatet af dette års tælling en del lavere, hvilket efter al sandsynlighed skyldes, at tællingerne var præget af dis og tåge. Andre år har resultatet lydt på op mod 400 overvintrende ørne.

Gs

om havørnen

Havørnen er Nordeuropas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.

Fakta

om havørnen

Havørnen er Nordeuropas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.

Publiceret 21 February 2019 06:00