Professor ved Aalborg Universitet Peter Øhrstrøm giver foredrag.

Professor ved Aalborg Universitet Peter Øhrstrøm giver foredrag.

Er videnskab og tro modsætninger?

foredrag Luthersk Missions Højskole inviterer til gratis foredrag onsdag 20. februar kl. 19.30, hvor man kan høre om og diskutere forholdet mellem videnskab og tro.

Professor Peter Øhrstrøm vil i foredraget argumentere for, at kristne forskere også i vor tid kan bidrage væsentligt til den videnskabelige erkendelse. Den moderne naturvidenskab blev til i en kristen sammenhæng, og naturvidenskabens pionerer arbejdede ud fra den kristne skabelsestanke.

Kristen tro og moderne videnskab er derfor ikke modsætninger, mener Peter Øhrstrøm, men kan tværtimod supplere hinanden på glimrende vis, når det drejer sig om at forstå vores verden.

Efter foredraget vil der blive mulighed for at drøfte og kommentere emnet.

jesl

Publiceret 16 February 2019 05:00