Spændende fund dukket op af jorden

Museums Nordsjælland inviterer til grartis foredrag 5. december i Hillerød om opdagelserne i årets udgravninger

Arkæologens arbejdsmark byder altid på overraskelser og ganske ofte spændende fund. 2017 har ikke været en undtagelse. Fundene er væltet op af jorden til stor glæde for både arkæologerne på Museum Nordsjælland og alle med arkæologisk-historisk interesse.
Museums Nordsjælland inviterer derfor til gratis foredrag Frederiksgade 9 i Hillerød, 5. december kl. 19-20.30, hvor man kan høre mere om udgravningerne og se nogle af årets mange fund. Tilmelding på post@museumns.dk.

Urokser ved Søborg Sø

Blandt årets fund er flere ofrede urokser i kanten af den drænede Søborg Sø måske det mest spektakulære.
Urokserne lå tæt ved et cirka 11.000 år gammelt affaldslag, som indeholdt knogler fra elg og kronhjort, samt redskaber af ben og flint.
Søborg sø har i det hele taget afgivet mange fund i år. I samme område som urokserne er der fundet en samling af våben fra 1000-årene, som dækker over mindst fem økser, flere sværd, samt lanse- og spydspidser.
Fik du læst: Hjemmeplejen glemte 86-årige Ole en hel weekend
Endnu et våben er fundet nær Søborg Slotsruin. En hagebøsse fra 13-1400-årene, hvilket er en uhyre sjælden genstandstype.
Ved Asminderød er der undersøgt en boplads med tilknyttede tørvegrave fra midten af jernalderen, omkring 2-300 e.Kr. Tørvegravene rummede blandt andet ofrede lerkar, lyse sten og trægenstande i form af plovskær, tørvespader og ukendte typer af tilhuggede trægenstande.
Ved Vassingerød og Skibstrup er der fundet bopladser fra ældre jernalder, tiden mellem 500 f.Kr. og 160 e.Kr., med spor efter jernproduktion, hvilket ses relativt sjældent. Jernet blev udvundet af myremalm, som man gravede op af moselagene.

Ved et foredrag i Hillerød 5. december kan man høre mere om de mange udgravninger og se nogle af årets fund. Pressefoto

Ved et foredrag i Hillerød 5. december kan man høre mere om de mange udgravninger og se nogle af årets fund. Pressefoto

Brønde af træ og sten

I Skævinge og Stenstrup er der undersøgt flere brønde fra sen middelalder og renæssance (1300-1660 e.Kr.).
Brøndene i Stenstrup bestod af trætønder, hvor en enkelt var bevaret i sin fulde udstrækning, hvorimod de i Skævinge bestod af stensatte brøndskakter, som kendes helt op i moderne tid. I Skævinge er der desuden blevet udgravet en del af middelalder-landsbyen, med rester af gårde, hegn og gruber. De ældste fund går tilbage til 1100-årene, med undtagelse af tre løsfundne flintøkser, som hører til yngre stenalder.
Fik du læst: Bornholmermesse var en succes: "Vi håber, vi har skabt en tradition"
Netop yngre stenalder (3900-1700 f.Kr.) er dukket op på flere lokaliteter i år. Hen over efteråret er der udgravet affaldslag med flint og keramik i den vestlige kant af Hillerød, hvor Ullerødbyen Nord skal anlægges.
Desuden foreteages udgravninger i kanten af den nedlagte flyvestation Værløse, hvor der ligeledes ligger tykke affaldslag; disse hører dog til en anden periode af den yngre stenalder, end fundene i Ullerødbyen.

Velbevarede gårdsanlæg

I Helsinge Nord, eller Troldebakkerne, som byudviklingsområdet skal hedde, er der desuden udgravet velbevarede gårdsanlæg fra midten af jernalderen, store mængder jordovne fra den yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.), samt fire teglovne fra slutningen af 1700-tallet. jesl

Publiceret 30 November 2017 08:00

SENESTE TV