Morgentur til Strødam Reservatet

Strødam Reservatet ligger i den sydvestlige del af Grib Skov, lige vest for Gadevang. Det er et meget varieret naturområde med enge, søer og moser, og ikke mindst gammel løvskov, som har ligget næsten urørt hen i mere end 175 år. Reservatet har et rigt fugleliv, blandt andet på grund af de mange hule og døende træer, der i normal skovdrift ville være blevet fældet, og på grund af naboskabet til Strødam Enge og Strødam Engsø.
Nu inviteres der til morgentur, søndag den 21. maj klokken 7 til 9. Der vil på turen især blive lejlighed til at høre om fuglelivet (tag gerne en kikkert med), men også om alt det andet liv, der findes på denne årstid, og om den forskning, der foregår på reservatet.
Normalt er Strødam-reservatet, der ejes af Jarlfonden, lukket for offentligheden, både af hensyn til dyrelivet og af hensyn til den forskning, der foregår, men mange borgere i Hillerød-området er erfaringsmæssigt interesseret i reservatet. Derfor inviteres der til rundvisninger et par gange om året, med fokus på forskellige aspekter.
Mødestedet er Strødam Laboratoriet, Gadevangsvej 109 B (den gule bygning på højre hånd for enden af alleen, umiddelbart inden skoven), hvor der etableres midlertidig parkering. Stierne kræver godt fodtøj (bedst med gummistøvler), og er ikke farbare med barne- og klapvogne. Af hensyn til dyrelivet må hunde ikke medtages.
Turledere er professor Torben Dabelsteen og seniorrådgiver Thomas Læssøe fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet.
Alle er velkomne.

Publiceret 15 May 2017 14:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV