Foto fra Meløse Skole, hvor lærer Willadsen samt lærerinde Fru Stougaard figurerer sammen med børnene. Billedet er taget foran Meløse Rytterskole, hvor den særlige tavle ses på muren. Sandstenstavlen var fælles for alle skoler, det inkluderede Frederik den 4.'s spejlmonogram og en tekst på latin og dansk om oprettelsen af skolerne. Foto venligst udllånt af Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn.

Foto fra Meløse Skole, hvor lærer Willadsen samt lærerinde Fru Stougaard figurerer sammen med børnene. Billedet er taget foran Meløse Rytterskole, hvor den særlige tavle ses på muren. Sandstenstavlen var fælles for alle skoler, det inkluderede Frederik den 4.'s spejlmonogram og en tekst på latin og dansk om oprettelsen af skolerne. Foto venligst udllånt af Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn.

Almueskolen i Meløse

Kulturnat Hillerød byder den 26. september på en fortælling om Frederik den 4.'s almueskoler, især Meløse Rytterskole og dens markante lærere

Af
Flemming Bjerg

Blandt de mange tilbud på Kulturnat Hillerød fredag den 26. september finder man et stykke spændende lokalhistorie, der også fortæller om dengang de første skolelove trådte i kraft i Danmark. Historien bliver fortalt og illustreret med billeder i Nordea Banks mødesal i Slotsgade 44 fra klokken 19.30, når formanden for Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn, Inge Kristensen, fortæller om skolegangen på landet fra 1600-tallet til midten af 1900-tallet. "Der vil især blive fortalt om rytterskolerne og de første skolelove i Danmark og hvilke krav der stilledes til såvel børn som undervisere dengang. Undervejs vil jeg vise billeder fra lokalhistorisk arkiv, især fra Meløse Rytterskole, der var den rytterskole i Frederiksborg Amt, som virkede som skole i længst tid, helt op til 1961", fortæller Inge Kristensen. Rytterskolerne eller "De kongelige skoler" blev oprettet af Frederik den 4. i 1720'erne. Der var 260 af dem på landsplan fordelt på 12 rytterdistrikter. Skolerne fungerede som almueskoler for rytterdistrikternes børn. I forbindelse med etableringen af skolerne blev der blandt andet udstedt instukser om skolepligt og formuleret rammer for undervisningen og lærernes forhold.

Ansøgninger på vers

Fra Meløse Rytterskole findes der ikke blot fotografisk materiale, men også andre kilder, der giver et levende billede af såvel skolelivet som samfundslivet i forskellige perioder. Blandt de sprudlende kilder er lærerkræfter, der på en lang række områder trådte i karakter. "Der har været flere ret markante lærere i Meløse, som der også vil blive fortalt om. Jeg vil blandt andet give nogle eksempler på den form, de kommunikerede med sognerådet på, idet såvel ironi som versefødder blev anvendt. Enkelte skandaler har der også været, så der er nok at fortælle om i den time, foredraget varer," siger Inge Kristensen, der i foreningens blad for nylig refererede en særegen ansøgning på versefødder: Efter 1. verdenskrig var der rykket så meget rundt på landegrænserne, at skolen behøvede nye verdenskort. Det førte til, at førstelærer Villadsen i Meløse Rytterskole.forfattede denne klagesang: "Tillad mig, at jeg nu mit hjerte letter og her min sag ærbødigst straks fremsætter. Blandt mange andre skolesager, som her ved skolen savnes hårdt, og hvorom mange her nu klager, er også et Europakort. Det gamle kan, skønt pænt at skue, ej mere til belæring due. Thi denne gruelige krig, som hele verden faldt udi, har fælt omkring med grænser flyttet, oh sådan om på lande byttet, at nogle helt er slettet ud, mens andre har sat nye skud. Der også fremkom nye stater: De ved det godt, jeg ikke prater. Derfor velvise råd, min bøn De høre, lad af mit hjertesuk Dem smukt nu røre, besvar det enstemmig med et "Ja", så svarer skolen med et tak "Hurra"." Det blev til et ja fra sognerådsformanden for Lille Lyngby Sogn, Rasmus Jensen fra Tøpholmgård, der også svarede på vers: "Ærede lærer, som ydmygt begærer et nyere kort. Kommunen meddeler, et nyt man tildeler, det gamle skal bort." Der er gratis adgang til foredraget i Nordea Banks mødesal, Slotsgade 44, 1.sal, men der er kun 60 pladser, så man skal tilmelde sig Kulturnatarrangementet på forhånd hos Hillerød Turistbureau, 48 24 26 26.

"Der har været flere ret markante lærere i Meløse, som der også vil blive fortalt om. Jeg vil blandt andet give nogle eksempler på den form, de kommunikerede med sognerådet på, idet såvel ironi som versefødder blev anvendt. Enkelte skandaler har der også været, så der er nok at fortælle om i den time, foredraget varer," siger Inge Kristensen, der i foreningens blad for nylig refererede en særegen ansøgning på versefødder. Foto venligst udllånt af Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn


Kulturnat Hillerød finder i år sted fredag den 26. september, hvor Frederiksborg Slots klokkespil for tredje gang kalder borgerne til kulturnat fra klokken 17. Det 72 sider store program ligger i butikker og på biblioteket. Det kan også ses på hjemmesiden www.kulturnathillerod.dk.

Kulturnat Hillerød finder i år sted fredag den 26. september, hvor Frederiksborg Slots klokkespil for tredje gang kalder borgerne til kulturnat fra klokken 17. Det 72 sider store program ligger i butikker og på biblioteket. Det kan også ses på hjemmesiden www.kulturnathillerod.dk.

Publiceret 09 September 2008 11:30