Mette Thiesen.
Mette Thiesen.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: "Hillerød Kommune skal deltage i nyt skoleforsøg - selvfølgelig!"

Af Mette Thiesen (K), byråds-
medlem, medlem af børne – og
familieudvalget, Østergade 20D,
1.th., Hillerød

Landets kommuner kan nu ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. Vi, i Det Konservative Folkeparti Hillerød bakker selvfølgelig op om dette fremragende initiativ. Derfor har vi også bedt om, at sagen drøftes ved næste møde i Børne – og familieudvalget, så vi hurtigt kan få ansøgt om at være med i forsøgsordningen – til gavn for vores skoler og børn her i Hillerød.

Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi gang på gang ønsket mere fleksibilitet i folkeskolen. Måske er skoledagene nogle steder for lange, og måske skal mere faglighed prioriteres højere, og derfor glæder vi os til at se, hvilke muligheder dette kunne give vores skoler i Hillerød Kommune. De nye forsøg skal foreløbigt løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne følger med, har man allerede fra konservativ side på Christiansborg erklæret sig åben over for at udvide ordningen yderligere.

Vi er derfor slet ikke i tvivl om, at dette er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i landets folkeskoler. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den nye understøttende undervisning, som har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet helt efter vores hoved. Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om vi lokalt eksempelvis kan konvertere UU-timerne til bedre indhold – det kunne turboforløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke fagligheden.

Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder. Vi er glade for, at dette netop ikke er en spareøvelse. Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen.

Publiceret: 09. April 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Hillerød Posten

ANNONCER
Se flere