Nanna Kjær.
Nanna Kjær.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Flere sygeplejersker på plejecentre

Af Nanna Kjær
Byrådskandidat for Enhedslisten
Bo landsvang 51
3400 Hillerød

Et plejehjem er beboernes sidste hjem i denne verden. Et hjem for ældre, der efter et langt liv ikke længere kan klare hverdagen i eget hjem. Et hjem, hvor dygtige medarbejdere sikrer en tryg og omsorgsfuld hverdag, også for syge og svækkede borgere. Skal Hillerød kunne levere det, skal der være flere ansatte.

Når man bor på plejehjem skal man kunne regne med at få den nødvendige hjælp døgnet rundt, også hvis man bliver syg og ikke mindst i den allersidste tid. De ældre i dag har brugt hele livet på at opbygge vores samfund. De skal kunne regne med, at vi også er der for dem når alderen mærkes.

Beboerne på plejehjem har i dag flere og mere komplekse sygdomme end tidligere. Samtidig falder indlæggelsestiden på hospitalerne, en tendens der ser ud til at fortsætte. Flere og flere sundhedsopgaver skal løses i borgernes nærmiljø – og det er for plejehjemsbeboere altså i deres bolig.

Det faglige niveau skal være så højt, at man tidligt kan opspore forværringer i borgernes helbred og sætte ind, så borgeren ikke behøver at blive indlagt. Ikke mindst demente har brug for en håndholdt indsats på højt fagligt niveau – dels fordi de kan have svært ved at passe på sig selv, og dels fordi det at blive indlagt og taget ud af sit dagligt miljø kan være endnu mere traumatisk og bekymrende end for os andre.

Alle medarbejdere skal derfor hele tiden opkvalificeres, kunne sparre fagligt og holde fokus på en tværfaglig rehabiliterende indsats. Det kan de ikke, hvis der ikke er nok ansatte. Så bliver arbejdspresset så stort, at det går ud over kvaliteten. I dag er der simpelt hen for travlt på Hillerøds plejehjem til at give borgerne den pleje og omsorg, de har fortjent.

Publiceret: 11. November 2017 18:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Hillerød Posten

Valget netop nu