Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: “Udsigt til mere borgerinddragelse”

På vegne af Marianne Løvdal, formand i Hillerøds Bys Lokalråd, Tim Karll, sekretær, Folevang 3, Hillerød

Det er med stor tilfredshed, at vi i Hillerøds Bys Lokalråd ser, at politikerne har lyttet til os og andre meningsdannere i de forløbne år; - det viser den ny udvalgsstruktur og de politiske udmeldinger efter valget i nov. 2017.

Der er al mulig grund til at fortsætte samarbejdet med politikerne og forvaltningen, - nu hvor viljen helt klart er til stede til øget borgerinddragelse og lydhørhed bl.a. vedr. arkitektur, byplanlægning, miljø og trafik.

Vi har allerede set de positive takter i år. Vi er blevet hørt om en lokalplan, INDEN den var udarbejdet, så vores synspunkter allerede på det tidspunkt kan indgå i det endelige arbejde med planen. Det giver rigtig god mening, - både for os og for kommunen.

Der er stadig mange områder og enkelsager, hvor vi i fællesskab kan skabe bedre løsninger for byen, turismen og Hillerøds borgere.

Vi indbyder derfor alle, der er interesserede i byens udvikling og Lokalrådets arbejde, velkommen til Hillerøds Bys Lokalråds ordinære generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19 i Kedelhuset (bag biblioteket).

Under bestyrelsens beretning kommer det forløbne års højdepunker frem i lyset og Lokalrådet ønsker også en dialog og om byens videre udvikling.

Vi håber samtidig på, at der møder engagerede borgere op, som kan tænke sig at deltage i lokalrådets arbejde, - enten i bestyrelsen eller i en af de mange arbejdsgrupper vi har. Derfor, - mød op, - og vær med til at skabe de gode resultater. Der er fri adgang, også for ikke medlemmer.

Få mere at vide på Facebook eller på hjemmesiden www.hillerodbyslokalraad.dk

Publiceret: 01. Marts 2018 19:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Hillerød Posten