Christina Thorholm.
Christina Thorholm.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: “Lockouten skal ikke blive en besparelse”

Christina Thorholm og Jørgen Suhr, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre

Lockouten skal ikke blive en besparelse på indsatsen for børn, unge, handicappede m.fl.

Overenskomsterne på det kommunale arbejdsmarked er udløbet, og der skal forhandles nye, som alle ved. I denne sammenhæng har fagforeningerne udsendt strejkevarsel og KL har lockoutvarsel 250.000 kommunalt ansatte - en del af dem bliver lockoutet i Hillerød Kommune. Radikale mener, at denne hurtige og meget massive lockout er ude af proportioner med den nuværende situation og at det gælder om at parterne får en forhandling på plads i forligsinstitutionen.

Der er brug for en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats de kommunale medarbejdere bidrager med.

Strejken og lockouten kommer til at gå ud over f.eks. mange familier, børn og unge, fordi dagtilbud og skoler må lukke.

Radikale mener ikke, at en eventuel lockout skal ende som en kommunal spareøvelse. Derfor foreslog vi, at kommunalbestyrelsen vedtog følgende:

1. At nettobesparelsen på løn i tilfælde af lockout tilbageføres proportionelt til de ramte områder.

2. At det, efter lockouten er afsluttet, besluttes med input fra de relevante MED-udvalg, hvordan pengene bedst bruges på de forskellige om områder.

Radikale er glad for at byrådet kunne samles om:

At byrådet tilkendegiver, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i 2018 i forbindelse med en eventuel konflikt, forbliver i de berørte sektorer.

At forvaltningen efter en eventuel lockout via økonomiudvalget forbereder en sag til byrådet om fordeling af midler på områderne.

At relevante fagudvalg efterfølgende drøfter udmøntningen af midlerne på fagudvalgets aktivitetsområder.

Af Christina Thorholm, formand for Omsorg og Livskraftudvalget, byrådsmedlem Radikale Venstre , og Jørgen Suhr, byrådsmedlem, Radikale Venstre, medlem af Udvalget for Børn, Familie og Unge

Jørgen Suhr.
Jørgen Suhr.
Publiceret: 22. Marts 2018 17:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Hillerød Posten