Der skal være kortere vej for patienterne til behandling, skriver bl.a. May-Britt Kattrup.

Der skal være kortere vej for patienterne til behandling, skriver bl.a. May-Britt Kattrup.

DEBAT: Vi glæder os over Hillerøds kommende sundhedshus

Af
Af May-Britt Kattrup, MF (LA) valgt i Nordsjælland og

Ulrik Ringgaard Mathorne, Lokalformand Liberal Alliance Hillerød

Det glæder os, at Hillerød kommune modtager 12.032.000 kr. til etablering af flerlæge-praksis og udstyr i Hillerød Sundhedshus.

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, og der skal være kortere vej til behandlingen for patienterne. Med bygning af det nye supersygehus i Hillerød og den nye hospitalsstruktur, får mange borgere længere til et sygehus.

Dette kombineret med flere og flere ældre, flere kronikere og psykisk syge, gør det endnu vigtigere end nogensinde, at vi styrker og udbygger almen praksis lokalt.

Gode læge- og sundhedshuse med brede faglige fællesskaber for eksempel praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje, skal give patienterne kortere vej til bedre og flere typer af behandlinger. Og hvorfor ikke også tænke andre speciallæger ind i konceptet.

Mange patienter vil kunne spare ubehaget og ulemperne ved en lang tur til et hospital og ligeså ved selve hospitalsopholdet. Det vil for mange være mere trygt og mindre indgribende i hverdagen, at kunne blive behandlet tæt på hjemmet eller endda i hjemmet.

Det kræver, at specialiseringen på supersygehusene går hånd i hånd med udviklingen af stærke og nære sundhedstilbud til de borgere, der med fordel kan behandles i et mere trygt miljø hjemme eller tæt på, hvor de bor. Uanset om det er kræftpatienten, der får hjemmekemo, den ældre medicinske patient, der får intravenøs antibiotikabehandling i lænestolen derhjemme, eller den unge med psykiske udfordringer, der får den rette støtte tæt på hjemmet.

Det skal være nemmere for den enkelte at benytte sig af sundhedsvæsenet på egne præmisser, og antallet og kvaliteten af læge- og sundhedshuse skal derfor øges og styrkes. De første 200 mio.kr. ud af en nationalpulje på 800 mio.kr. til dette formål er allerede udmøntet. De 12 mio.kr. til etablering af flerlæge-praksis og udstyr i Hillerød Sundhedshus er en god start.

Publiceret 25 May 2018 18:15