Sundhedscentret på Milnersvej er fra starten bygget for småt. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Sundhedscentret på Milnersvej er fra starten bygget for småt. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Nybygget sundhedscenter er for småt:

Udvidelse kan koste 90 millioner kroner

Kommunens sundhedscenter, som blev taget i brug i 2016, er alt for småt. Der er behov for en udvidelse til næsten dobbelt størrelse, viser ny analyse

For under to år siden indviede Hillerød Kommune sit nye sundhedscenter på Milnersvej - men allerede nu står det klart, at centret er alt, alt for lille.

Sundhedscentret, som kostede kommunen knap 80 millioner kroner at bygge, står nu til at skulle udvides til en endnu større omkostning, nemlig næsten 90 millioner kroner.

“Det her er en af de vigtigste sager, vi har i de kommende budgetforhandlinger. Det er ikke 'nice to have', men 'need to have'. Ligesom med daginstitutionerne og skolerne er det her en 'skal-opgave' på samme niveau. Det er en nødvendighed for at vi kan varetage en opgave, vi er pålagt,” siger formanden for Udvalget for Omsorg og Livskraft Christina Thorholm fra Radikale Venstre oven på udvalgets møde i onsdags, hvor politikerne debatterede en ny analyse af scenarier for den kommende udvidelse.

Fik du læst: Så blev det forår: Den første anemone er sprunget ud

Voldsomt udfordret

Allerede da sundhedscentret blev taget i brug i 2016, stod det klart, at det nybyggede center er voldsomt udfordret på plads. Især i rehabiliteringen er de i alt 30 sengepladser alt for få. Der bliver ifølge analysen behov for yderligere 20 sengepladser for at imødekomme patienter, som udskrives fra hospitalet, og det faktum, at den ældre del af befolkningen vokser.

Formand Christina Thorholm bruger både udtryk som 'en brændende platform' og at 'stå i vand til midt på maven', når hun taler om nødvendigheden af en udvidelse:

“Det er en meget stor udvidelse, der er behov for. Vi bruger allerede ni pladser på plejecentret Skovhuset til borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, fordi der ikke er plads i rehabiliteringen, og der må ofte ligge to mennesker i samme stue, fordi der er så stort et behov. Det er en af de opgaver, som har udviklet sig drastisk de seneste år,” siger hun.

Der er behov for, at 30 sengepladser bliver til 50. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Der er behov for, at 30 sengepladser bliver til 50. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Dyrere for kommunerne

Det er også blevet dyrere for kommunerne at betale, hvis patienter er indlagt på hospitalerne og venter på at blive udskrevet til kommunerne. Hvis en borger ikke hjemtages rettidigt fra hospitalet, stiger dagstaksten fra 2000 kroner per døgn til 4000 kroner per døgn eller til 6000 kroner per døgn ved tre døgn eller mere. Der er også nu langt større forventninger til, hvad kommunerne skal tage sig af, end bare for få år siden.

For eksempel skal kommunernes tilbud til borgere med kroniske sygdomme udvides fra at gælde KOL og diabetes til også at omfatte tilbud inden for ryg, kræft og hjertebehandling. Også cirka 500 borgere med stress, angst eller despression tilbydes kurser via jobcentret, hvilket alt sammen øger behovet for lokaler og plads til medarbejdere.

“Man kan selvfølgelig diskutere, om vi ikke kunne have forudset behovet for et større sundhedscenter, og skulle vi have udvidet kapaciteten - set i bagklogskabens ulideligt klare lys. Men det var det, vi vurderede dengang, at vi havde mulighed for, og økonomien til at bygge var heller ikke enorm”.

100 medarbejdere ekstra

Sundhedscentret blev bygget ud fra de forhold, som var gældende for det tidligere sundhedscenter på Kirsebærbakken og hjemmeplejen i Bakkegade. Men der blev ikke lagt op til en løsning, som samlede pleje- og forebyggelsestiltagene på tværs af afdelinger og også tog hensyn til patientforeninger og frivillige organisationer. Ifølge analysen tog dimensionerigen af sundhedscenteret “ikke i tilstrækkelig grad hensyn til den stigende opgaveportefølje pga. udviklingen inden for sundheds- og ældreområdet, der har øget behovet for lokaler til både rehabilitering, træning og hjemmeplejen,” og der er i dag ca. 100 flere medarbejdere i forhold til den kalkulerede personalenormering, står der i analysen.

Mangler kantine

Ifølge analysen mangler der også en kantine til medarbejderne, som nu skal spise deres mad i Frederiksborgcentret, og en reception, så borgerne ikke selv skal finde vej ved hjælp af informationstavler.

På trods af børneområdets tidligere placering på Kirsebærbakken blev der ikke afsat lokaler til familieiværksætterne og børnetræning i sundhedscenteret. Dette betyder, at de i dag lejer eksterne lokaler til at udføre deres opgaver.

Der mangler også opbevaringsplads til arbejdstøj for personalet, kapacitet til skrald, plads til hjemmeplejens cykelparkering med mere. Og der er behov for to nye træningssale.

Dyreste løsning bedst

Sundhedscentret har i dag et areal på omkring 5000 kvadratmeter og ønsket er udvide til næsten 9000 kvadratmeter.

Analysen peger på to mulige scenarier for udvidelse - en til cirka 82 millioner og en til cirka 90 millioner kroner. Politikerne i omsorgsudvalget valgte at gå videre med den dyreste af de to, fortæller Christina Thorholm. Der er nemlig flere fordele, også økonomisk, ved at vælge den dyre løsning. For eksempel kan rehabiliteringen samles på to etager i stedet for tre, hvilket kræver mindre bemanding end tre etager:

“Der er en effektiviseringsgevinst ved at lave afdelingerne større på første og anden sal, så kan vi spare to årsværk. Samtidig lejer vi lokaler i byen nu, og det vil vi ikke længere være afhængige af. Så der er flere regnestykker at tage med i overvejelserne, og vi mener, det vil være tosset ikke at vælge den lidt dyrere løsning,” siger hun.

Kommunen har søgt om satspuljemidler til cirka 36 millioner kroner til udvidelsen. Der er endnu ikke modtaget svar fra ansøgningen.

Økonomiudvalget og byrådet skal behandle sagen, inden forslaget sendes videre til den kommende budgetforhandling.

Hvis politikerne beslutter at tage udvidelsen af sundhedscentret med i det kommende budgetforlig, kan byggeriet startes op omkring starten af 2021 og være afsluttet i 2022.

Hillerøds sundhedscenter

  • Indviet i august 2016
  • Pris cirka 80 mio kr.
  • Der arbejder omkring 300 medarbejdere, både fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, sosu-hjælpere og -assistenter mf.
  • Har 30 senge og rummer også en sygeplejeklinik.

Publiceret 10 April 2018 06:00