DEBAT:

"Tendentiøs byplanforvaltning"

Flemming Thornæs, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød

Byrådet er forpligtet til at bygge højt ved stationen. Sådan skriver forvaltningen i både notat og startredegørelse til arkitektur-, byplan- og trafikudvalget, med henvisning til Fingerplan 2017, vedrørende et projekt på Vibekevej med fem punkthuse på tre til syv etager.

Men kun ét sted i den 66 sider lange Fingerplan 2017 (side 58) er ordet 'pligt' anvendt, og det er ikke i forbindelse med stationsnærhedsprincippet.

Fingerplan 2017 anvender i sammenhæng med stationsnære områder formuleringer som “skal sikre” og “skal tilstræbe”. Begge giver byrådet større råderum end begrebet 'pligt'. Forvaltningens fortolkning er i mine øjne tendentiøs.

I Fingerplan 2017 står der side 51, at: “Ved knudepunktsstationer (Hillerød) skal der tilstræbes en bebyggelsestæthed i rammeområder til kontor og centerformål på mindst 100, og i rammeområder til boligformål mindst 25 boliger pr. ha.”

Byggegrunden på Vibekevej er på 5.518 m2, (ca. ½ ha.). Projektet planlægger 114 boliger, svarende til 228 boliger pr. ha., eller cirka ni gange flere boliger, end Fingerplan 2017 taler om i stationsnærhedsområder. Altså langt mere end der ”skal tilstræbes”.

Stationsnærhedsprincippet har sin baggrund i et ønske om stationsnære kontorarbejdspladser for at sikre størst mulig anvendelse af kollektiv trafik til og fra arbejde, i forhold til en klimamæssig synsvinkel. Der er generelt flere mennesker pr. kvadratmeter i kontorarealer end i boligarealer.

Forvaltningen skriver, at Vibekevej skal omdannes til sivegade, og at bygherren har tilbudt også at omdanne den del af Vibekevej, som omfattes af projektet, til sivegade.

Pligt og tilbud - eller skal vi sige 'pisk og gulerod'.

Notatets ordlyd er ikke, hvad jeg kalder neutral og objektiv forvaltningstekst, og spørgsmålet melder sig, hvilke interesser, der varetages?

Kommuneplan 2017, vedtaget i december sidste år, siger max. fire etager i dette område.

Er det ikke på tide, at vi følger den plan, som er udtryk for en demokratisk aftale imellem byråd og borgerne?

Publiceret 04 April 2018 10:45

SENESTE TV