Der er ikke vedtaget noget endnu, men Hillerød Kommune kigger i øjeblikket på mulighederne for at etablere flere koloni- og nyttehaver i Hillerød. Modelfoto

Der er ikke vedtaget noget endnu, men Hillerød Kommune kigger i øjeblikket på mulighederne for at etablere flere koloni- og nyttehaver i Hillerød. Modelfoto

Politisk ønske:

Hillerød skal have flere koloni- og nyttehaver

Hillerød Kommune kigger i øjeblikket på mulighederne for at etablere flere koloni- og nyttehaver i Hillerød

Af
Martin Warming

Martin Warming

Der skal være flere koloni- eller nyttehaver i Hillerød. Det er i hvert fald ønsket fra forligspartierne, der derfor har bedt Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Økonomiudvalget om at kigge på mulighederne for at etablere nye koloni- eller nyttehaver i Hillerød.

Det er byens store vækst med mange nye lejligheder, der kan medføre øget behov for flere koloni- eller nyttehaver, mener forligspartierne. Hillerød Kommune råder over 44 nyttehaver i Holmene og Solvang bag Slotskroen, og derudover har kommunen 71 kolonihaver i Haveforeningen Rønnevang og 90 haver i Haveforeningen Kana på Kulsviervej på kommunal grund. Endelig er der også to private kolonihaveforeninger i Hillerød, henholdsvis Frederiksborg Haveforening og Haveforeningen Tirsdagsvænget.

Fik du læst: Se læsernes flotte vinterbilleder

Kommunen har set på mulighederne for at etablere flere koloni- eller nyttehaver, og det bedste - og eneste oplagte areal - er øst for Kulsviervej ved Kolonihaveforeningen Kana. Lokalplanen giver her allerede mulighed for at oprette 90 kolonihaver på arealet op til haveforeningen Kana,

Ordet 'kolonihave' benyttes ofte i flæng om både overnatningshaver og daghaver. Kolonihaver - eller overnatningshaver - er typisk omkring 400 kvadratmeter i grundareal, og man må, som navnet angiver, overnatte i sommerhalvåret og eventuelt i kortere ferie- og weekendophold om vinteren. Derfor er der ofte et mindre hus på grunden. Daghaver - eller nyttehaver - er typisk på 50-400 kvadratmeter, og her er overnatning ikke tilladt. I daghaver kan der dog også være mindre havehuse, redskabsskure og lignende.

En blanding

Der er cirka 100 på venteliste til en nyttehave i Hillerød i øjeblikket, mens der kun er 5-6 på venteliste til en kolonihave.

Det er Tue Tortzen fra Enhedslisten, der er ophavsmand til ønsket om flere koloni- eller nyttehaver i Hillerød, og han glæder sig over, at forvaltningen nu er gået i gang med at kigge på mulighederne - men han mener, at det skal være en blanding af kolonihaver og nyttehaver.

“Det er fint med de 90 haver på Kulsviervej - de skal nok blive udlejet - men vi skal også have nogle haver i den vestlige del af byen, for det er dér, der er den største udbygning. Vi har en byfortætning, som er god på mange måder, men vi kan ikke lave boliger med haver alle steder, og derfor skal der være mulighed for, at de nye borgere, der flytter til, også kan få en have. Der er ikke så mange, der står på venteliste til en kolonihave, men jeg tror, at der er behov for begge dele - altså både kolonihaver og nyttehaver. Nyttehaverne koster cirka 500 kroner om året, og her kan alle være med. Kolonihaverne behøver heller ikke at være så dyre. Her er det primært huset, der koster lidt, men der er jo mange, der selv kan opføre et hus, og så kan man tage det lidt i etaper,” siger Tue Tortzen.

Fik du læst: Kommunale kroner på vej til økonomisk trængt håndboldklub

“Folk vil godt have lidt mere jordforbindelse, og det der med at dyrke en have, hvor det hele går lidt mere stille og roligt, er godt og sundt for helbredet.

Jeg kommer selv en del i Kana Haveforening og Frederiksborg Haveforening, og jeg kan jo se, hvordan folk hygger sig og slapper af og gør nogle ting, som man ikke kan gøre, hvis man bor i en lejlighed uden have,” siger Tue Tortzen, der håber, at politikerne kan blvie enige om at etablere flere koloni- og nyttehaver i Hillerød.

“Vi skal have de haver. Man kunne godt forestille sige, at nogle af de områder, vi vil bevare som grønne områder, blev til nyttehaver eller kolonihaver. Og det skal helst være tæt på byen som overhovedet muligt,” siger han.

Gør livet bedre

Også Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) bakker op om forslaget med flere koloni- og nyttehaver i Hillerød.

“Der er ventelister til nyttehaver i Hillerød Kommune, og jeg tror, det er fordi, mange af os godt kan lide at være i tættere kontakt med jord. Det kan simpelthen være afslappende at luge, så og høste. Hvis vi bor i lejlighed, kan det være skønt at vide, at man kan komme udenfor og selv gøre lidt for at få blomster og grøntsager, og ikke altid 'bare' være forbrugere. En nyttehave kan være et opnåeligt og overkommeligt alternativ til at have hus og have,” siger borgmesteren, der mener, at de penge, det koster at etablere flere haver i Hillerød, er givet godt ud.

“Vi undersøger det, fordi vi udvikler byen med mange nye boliger; boliger som er populære, når de ligger tæt på indkøbsmuligheder, institutioner og offentlig transport. Når vi udvikler så meget, skal vi have øje for det grønne, og i det hele taget for det, som gør livet bedre, selv om dets værdi ikke kan beregnes i streng forstand. Nu ser vi om, vi kan finde steder til nyttehaver, hvad det vil koste at få flere af dem, og om det er noget byrådet vil tale videre om, når vi kommer til budgetforhandlingerne i sensommeren,” siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

Forvaltningen har peget på en række kriterier, der bør tages i betragtning ved placering af de nye haver. Blandt andet, at det må forventes, at der er et ønske, om at haverne placeres i eller i tilknytning til Hillerød by, fordi målgruppen er borgere med lejlighed, og det ønskes at transportafstanden mellem bolig og haverne er så kort som muligt, og at de nye haver placeres samlet for at minimere anlægsomkostningerne.

Publiceret 13 March 2018 07:00