DEBAT:

GrønnegadeCentret: "Vores forslag er en win-win-situation"

Af Poul Christiansen og Hans Rosenkvist, der er henholdsvis formand og næstformand for GrønnegadeCentrets bestyrelse

Høringssvar til Hillerød Kommune:

GrønnegadeCentret er Hillerød Kommunes tilbud til selvhjulpne borgere 60+ samt førtidspensionister uanset social status. Centrets hovedopgave er at forebygge ensomhed og isolation. Hillerød Kommune ønsker, at også fysisk og psykisk svækkede, men fortsat selvhjulpne borgere kan benytte GrønnegadeCentret. Dette kræver nem adgang via offentlige transportmidler. GrønnegadeCentret har behov for en løsning for de svage, selvhjulpne brugere, der indebærer en regelmæssig rutebus.

GrønnegadeCentrets bestyrelse foreslår følgende busdrift til Grønnegadecentret:

Bus 302 kører permanent i rute forbi Grønnegadecentret:

1. Fra Hillerød Station køres via Frederiksværksgade ad Kalvehavevej og Ødamsvej forbi Lions Park og derefter retur til Frederiksværksgade og videre i rute til Sophienlund.

Læs også: DEBAT: "Igen svigtes danskerne til fordel for udlændinge"

2. Fra Sophienlund ad Frederiksværksgade, Frejasvej, Grønnegade - STOP VED GRØNNEGADECENTRET- ad Løngangsgade og videre ad Frederiksværksgade til Hillerød Station.

Hermed har de fysisk svagere brugere fra Lions Park også nem tilgængelighed til centret.

Busstoppestedet på Frederiksværksgade ved Stutmestervej benyttes af bus 301 af de brugere, som er bedre gående og ikke er afhængige af rollator og stok, forudsat at stien langs kirkegården og dens fortsættelse i Skolegade altid er vel oplyst og sneryddet.

Forslaget kan blive en win-win-situation både for GrønnegadeCentrets brugere og for de borgere med fysisk svækkelse, som er visiteret af Hillerød Kommune til de 48 boliger omkring centret samt for Hillerød Kommune, som kan opnå den tilsigtede passagergevinst på 15.000 ved at køre alle afgange for bus 302 til Sophienlund.

En forbedret busbetjening vil også tilskynde flere af centrets brugere til at benytte bussen og dermed mindske presset på de begrænsede p-pladser omkring centret.

Vi håber på lydhørhed om nem tilgængelighed for alle GrønnegadeCentrets brugere både i dag og aftenstid samt i weekender - ønsker, som har været fremført i adskillige år fra brugerforeningen både i 2009, 2011 samt i skrivelser af 12. marts og 21. maj 2014.

Publiceret 10 March 2018 07:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV