DEBAT:

“Udsigt til mere borgerinddragelse”

På vegne af Marianne Løvdal, formand i Hillerøds Bys Lokalråd, Tim Karll, sekretær, Folevang 3, Hillerød

Det er med stor tilfredshed, at vi i Hillerøds Bys Lokalråd ser, at politikerne har lyttet til os og andre meningsdannere i de forløbne år; - det viser den ny udvalgsstruktur og de politiske udmeldinger efter valget i nov. 2017.

Der er al mulig grund til at fortsætte samarbejdet med politikerne og forvaltningen, - nu hvor viljen helt klart er til stede til øget borgerinddragelse og lydhørhed bl.a. vedr. arkitektur, byplanlægning, miljø og trafik.

Vi har allerede set de positive takter i år. Vi er blevet hørt om en lokalplan, INDEN den var udarbejdet, så vores synspunkter allerede på det tidspunkt kan indgå i det endelige arbejde med planen. Det giver rigtig god mening, - både for os og for kommunen.

Der er stadig mange områder og enkelsager, hvor vi i fællesskab kan skabe bedre løsninger for byen, turismen og Hillerøds borgere.

Vi indbyder derfor alle, der er interesserede i byens udvikling og Lokalrådets arbejde, velkommen til Hillerøds Bys Lokalråds ordinære generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19 i Kedelhuset (bag biblioteket).

Under bestyrelsens beretning kommer det forløbne års højdepunker frem i lyset og Lokalrådet ønsker også en dialog og om byens videre udvikling.

Vi håber samtidig på, at der møder engagerede borgere op, som kan tænke sig at deltage i lokalrådets arbejde, - enten i bestyrelsen eller i en af de mange arbejdsgrupper vi har. Derfor, - mød op, - og vær med til at skabe de gode resultater. Der er fri adgang, også for ikke medlemmer.

Få mere at vide på Facebook eller på hjemmesiden www.hillerodbyslokalraad.dk

Publiceret 01 March 2018 19:00

SENESTE TV