DEBAT:

"Frederiksbro – fra teori til virkelighed"

Af Flemming Thornæs, cand.Arch. byplanarkitekt, Skovlyet 4, Gadevang, Hillerød

Spaden er stukket i jorden, arbejdet med infrastruktur er påbegyndt, og det nye udvalg for Arkitektur, Byplanlægning og Trafik tog ifølge udvalgsformanden Dan Riese den nye helhedsplan for Frederiksbro til efterretning.

Et godt udtryk – at tage til efterretning. Det kan dække over såvel tilfredshed, minoritetsmodstand, ligegyldighed som afmagt.

Vi står nu med de første visualiseringer af det kommende byggeri, og en accept vil få præcedenseffekt på de kommende etaper. Det er derfor ikke uden betydning, at man kikker en ekstra gang på billedet af en fremtid. Skal fremtiden påvirkes, så er det nu, man skal gøre sin stemme gældende.

Nu har man strategisk valgt at starte med rækkehusene, da de sandsynligvis ikke vil kunne vække de store følelser, til sammenligning med, hvis man havde valgt at starte med et af højhusene på 15 etager elle randbebyggelsen på 5-7 etager.

Hvad kan sige om rækkehusene? Arkitekterne bag projektet sagde på et møde i C4, da projektet blev præsenteret første gang, at man havde lade sig inspirere af Kartoffelrækkerne i København!

Min kritik dengang og nu er, at boligerne i kartoffelrækkerne er individuelle huse med individuelt særpræg på trods af et fælles arkitektonisk udtryk. Det kan man ikke sige om det kommende rækkehusprojekt på Frederiksbro. Her er der anvendt nøjagtig den samme skabelon hele vejen igennem. Har man set et hus, har man set alle. Og det er trist, at der ikke er lagt op til en variation. Endvidere er selve facadeudtrykket rimeligt glat, fladt og uden nogen særlige arkitektoniske detaljer. Der er således ikke særligt meget at skrive hjem om.

Det er på tide, at ABT-udvalget sætter emnerne ”Arkitekturpolitik” og ”Stadsarkitekt” på dagsordenen. Selv Venstres formand Klaus Markussen støttede SFs forslag om disse to emner på det sidste valgmøde i november sidste år.

Lad os nu se handling bagved ordene.

Publiceret 16 February 2018 13:00

SENESTE TV