Unges lyst til skolen dalede:

Mentorer har fået dem på rette vej igen

En gruppe ansatte i Østhuset er blevet uddannet som mentorer. De har siden i sommer fulgt en gruppe unge i skolen og fået deres motivation til at gå i skole tilbage

En gruppe piger og drenge fra Grønnevang Skole har haft stor gavn af et nyt mentorforløb, som Østhuset har sat i gang.

Det er i alt otte unge, som ansatte fra Østhuset siden september med held har ageret mentorer for.

“Vi havde igennem et stykke tid oplevet, at gruppen af unge havde mistet motivationen til at gå i skole. Nogle havde et stort fravær og orkede bare ikke skolen,” fortæller projektleder Rania Tamim fra Østhuset.

Fik du læst: Frederiksborgcentret starter pumperne

Støtte i hverdagen

Hun og to andre ansatte tog et kursus i at blive mentorer, og koblede sig på de unge, som de snakkede med og fulgte i skolen. Det vil sige, at mentorerne sad med i undervisningen og støttede dem generelt i hverdagen.

“Det er en stor fordel, at vi kender de unge fra Østhuset. Vi har kendt dem igennem mange år og brugt rigtig meget tid med dem. Vores relation til dem kan bære, at vi kan være en hånd på ryggen af dem. Vi har bygget tilliden op gennem længere tid,” siger hun.

Åbnede sig

De unge har også åbnet sig for mentorerne, som har fået en ny forståelse for, at nogle af dem føler sig ensomme.

”De unge fik selv lov til at udtrykke deres følelser og behov. Ord som 'magtesløs' og at de manglede nogen til at lytte til dem, kom frem. De har givet udtryk for, at de har et behov for hjælp,” fortæller Rania Tamim.

Fjerne mobiltelefonen

For nogle af eleverne er mobilen et stort problem, og de vil gerne have hjælp til at få den fjernet i timen. Mentorerne hjælper derfor de unge i at have selvkontrol og fokus.

“Vi har snakket med dem hver især og lagt individuelle planer. Nogle har behov for, at vi har siddet der i timerne - andre for lektiehjælp. Vi har brugt mellem tre og seks timer om ugen på hver af dem,” siger Rania Tamim.

Fokus har for mange været på at gøre dem uddannelsesparate og at få fraværet ned i skolen. Og det har hjulpet. For flere af eleverne har karaktererne rykket sig opad, og en af dem er blevet erklæret parat til en ungdomsuddannelse.

“De føler, at der bliver lyttet til dem, og de ved, vi vil deres bedste. Det har nok været nemmere for os, fordi vi kender dem fra Østhuset og ikke er nogen, der er kommet udefra”.

Forventninger fra forældre

Mentorerne har også taget en snak med nogle af forældrene:

“Mange forældre har meget store forventninger til deres børn - at de skal være læger eller ingeniører. Der har vi været meget ærlige over for forældrene og de unge og åbnet op for, hvad der skal til for at opnå det. Det handler om at være realistisk,” siger Rania Tamim.

Fundet fritidsjob

Et par af de unge har også fundet sig et fritidsjob - og flere skriver ansøgninger for at få et. Jobbet kan lære dem at være ansvarlige, og samtidig kan de komme i gang med at tjene deres egne penge.

“Det bedste af det hele er, at motivationen for at gå i skole er begyndt at blomstre. Vi har også oplevet, at de unge holdt et oplæg for os, hvor de talte deres egen sag og brugte hele kroppen,” siger Rania Tamim.

Når børnene har gjort det godt, har de fået masser af ros af mentorerne. Det har ikke skortet på udsagn som 'hvor gør I det godt', og 'vi er stolte af jer'. Når karaktererne er gået op, er det blevet fejret med kage i skolen eller mad i Østhuset.

“Jeg synes, de udstråler, at de har det bedre. Der gives rigtig mange krammere. Så jeg synes godt, vi kan kalde det en succes,” siger Rania Tamim.

Publiceret 14 February 2018 06:00

SENESTE TV