Nabomøde om J. Jensens udvidelse

Forening imod J. Jensens udvidelse opfordrer alle til at deltage i nabomøde med kommunen og virksomheden

Hillerød Kommune og virksomheden J. Jensen inviterer til nabomøde om den forestående miljøvurdering af virksomhedens planer om at etablere et upcycling-center på Højlundevej.

Mødet foregår på virksomheden på Højlundevej 8 midt mellem Uvelse, Nr. Herlev og Lynge, torsdag den 22. februar kl. 17.

Der er igangsat en VVM proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en Miljøvurdering i forbindelse med udvidelse og lokalplanlægning for virksomheden (Indkaldelse af Ideer og forslag), skriver Foreningen J. Jensens Naboer, som opfordrer alle, der er interesserede i udvidelsen, til at dukke op til mødet.

Fik du læst: Frederiksborgcentret starter pumperne

“Genovervej”

Foreningen har her i januar skrevet et brev til alle byrådsmedlemmer i Hillerød, hvor de opfordrede politikerne til at genoverveje det fornuftige i at tillade J. Jensen at opføre upcyclinganlægget, som skal behandle byggeaffald:

“Det virker bagvendt, at man med Kommuneplan 2017 og fingerplanen for Hovedstadsområdet er i gang med at gentage fortidens synder: At tillade forurenende virksomheder at etablere sig i områder med dårlig infrastruktur, langt fra det overordnede vejnet og med risiko for betydelige støjgener samt forurening af jord, vand og luft,” skriver foreningen i brevet og mener, at en del af byggeaffaldet “vil være forurenet med miljøskadelige stoffer som bly, asbest, pbc og kviksølv midt i et landbrugsområde med betydelige drikkevandsinteresser”.

Ryk til Solrødgård

Foreningen håber i stedet, at en del af Solrødgård-området, hvor genbrugsstationen, rensningsanlægget og den kommende klimapark ligger, kan reserveres til J. Jensen.

Byplanformand er med

Til mødet er der velkomst ved Dan Riise (Venstre), formand for Hillerød Kommunes Udvalg for Arkitektur, Byplan og Trafik, og derefter fortæller Carsten Cederholm, som er byplanlægger i Hillerød Kommune, om planprocessen - Fingerplan, Kommuneplan 2017, lokalplan, tilladelser med mere.

Også bygherren præsenterer virksomhedens projekt. Det er Kim Østergaard fra J. Jensen.

Til sidst er der mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål og komme med input.

For at sikre, at der er plads til alle, beder kommunen om tilmelding forud. Send en tilmelding til Allan på j.jensensnaboer@gmail.com.

Publiceret 14 February 2018 08:00

SENESTE TV