DEBAT:

Brev til minister om skyttecenter

Af Lars Ole Skovgaard Larsen, byrådsmedlem (V) og medlem af Miljøudvalget, Solvej 24,Gørløse

Der er for mig ingen tvivl om, at lydfrekvensen omkring skydecenteret for naboerne virker både støjende og larmende.

Vi har den 6/2 2018 haft sagen på udvalgets dagsorden, og jeg til fulde naboernes ønske om, at få kommunen til at lave påbud over for skydecenteret. Problemet er bare den, at miljøgodkendelsen er givet, og vi ikke umiddelbart kan ændre på den.

Udvalget beder derfor borgmesteren om at sende brev til miljø og fødevareminister Espen Lunde Larsen. Spørgsmålet ministeren stilles er, kan det være rigtig at lydfrekvensen af skud skal måles ud fra en beregning på skydevåbenet, og ikke de faktiske forhold hvor flere skud falder samtidig og derfor kan blive højere end 75 decibel.

For mig ville det give mere mening, at der laves en støjprøve i området, da lyd kan virke forskellig alt efter omgivelser, og det faktum at 10 mand der skyder samtidig klart vil virke mere bragende, end 1 skud.

Endvidere spørges ministeren om muligheden for at genoptage miljøgodkendelsen når den udløber i 2019, med henblik på at benytte de nye støjregler for skytteforeninger

Jeg fik af naboerne tilsendt deres aktindsigt hos politiet der viser en udvikling i betalingen for lån af baner, fra 2013 på 5.600,00 kr. til 2017 på 294.000,00 kr. Denne aktindsigt havde jeg med til behandlingen i udvalget, og den stiller nye spørgsmål. Foreningen påstår i deres redegørelse at skydningen er nøjagtig den samme som ved miljøgodkendelsen i 2011, men her er da en kraftig udvidelse. Hvordan udregner foreningen politiets våben og er lydfrekvensen fra disse våben med i foreningens svar, når de siger, der ikke er sket ændringer.

Mit sidste spørgsmål på mødet var, der er givet miljøgodkendelse til foreningen på en overholdelse på 75 decibel, men når politiet lejer banerne er miljøgodkendelsen så givet på et korrekt grundlag? Er politiets skydning ikke erhvervs skydning? for så er miljøgodkendelsen forkert, og derefter skal 60 decibel overholdes.

Publiceret 10 February 2018 06:30

SENESTE TV