Politiets hundeafdeling flytter fra Hillerød

Politiets station i Hillerød bliver ét af tre fremtidige udkørselssteder for politiets patruljer. Til gengæld mister Hillerød færdsels- og hundeafdelingen

Når en ny struktur for Nordsjællands Politi træder i kraft til september, rykker færdsels- og hundeafdelingen fra politistationen i Hillerød til stationen i Frederikssund.

Det står klart, efter Nordsjællands Politi tirsdag meldte ud, at Rigspolitiet har godkendt oplægget til den nye struktur.

Oplægget har vakt stor kritik, især fra Frederikssund, hvor beredskabet nedlægges. Det vil sige, at politipatruljerne skal køre fra Hillerød, Helsingør og Gentofte, hvorfra patruljerne skal dække hele Nordsjællands Politikreds.

Fik du læst: Nu kan du følge byrådsmøderne hjemme i stuen

Målet med den nye struktur er at skabe bedre service for borgerne, forklarer politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse:

“Det er vores vurdering, at vi med den nye struktur kan få mere og bedre politiarbejde ud af politikredsens ressourcer. Det gælder både forebyggelse, efterforskning og patruljering,” siger han og uddyber:

“Vi kan ikke reorganisere os til færre opgaver, men vi kan indrette vores organisation, så vi får udnyttet vores ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne – og samtidig få skabt en bedre balance og mere stabil hverdag for medarbejderne”.

Ro til efterforskning

Betjentene skal med den nye struktur få mere ro til efterforskning, sagsbehandlingen skal forbedres, og forebyggelsesindsatsen skal styrkes, forklarer han. Sagsbehandlingen samles i to centre i kredsen, hvor man kan behandle de mange 'almindelige sager':

“En almindelig sag for politiet vil være en væsentlig sag for den enkelte borger. Derfor skal vi også kunne behandle disse sager indenfor rimelig tid og med den rigtige kvalitet i sagsbehandlingen,” udtaler Jens-Christian Bülow i pressemeddelelsen.

Mere forebyggelse

Der skal ansættes flere forebyggelsesmedarbejdere, og samarbejdet med kommunerne styrkes ved, at der vil være en områdebetjent tilknyttet hver kommune. Områdebetjenten skal arbejde målrettet med forebyggelse i netop den kommune.

Den nye struktur skal også så vidt muligt friholde forebyggelsesmedarbejderne fra f.eks. bevogtningsopgaver.

Politistationerne i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Gentofte bevares, og ekspeditionerne på politistationerne vil være åbne for borgerne i samme omfang som i dag, oplyser politiet.

De udkørende patruljer får altså fremover mødested blandt andet i Hillerød:

“Her vil betjentene – i lighed med i dag – møde ind, finde deres makker, pakke patruljevognen og køre ud i politikredsen efter anvisning fra vagtcentralen. Dermed er patruljen allerede på gaden, når borgerne ringer efter hjælp,” oplyser Nordsjællands Politi.

De berørte medarbejdere i Nordsjællands Politi vil nu få mulighed for at tilkendegive, hvilket fagområde og hvilken station de er interesserede i, og de vil i løbet af foråret få at vide, hvor de skal arbejde.

Nordsjællands Politi

  • Dækker de 13 nordsjællandske kommuner Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
  • Betjener cirka 500.000 borgere fordelt på 1.516 km2. 
  • Politikredsens hovedstation ligger i Helsingør, og der er desuden politistationer i Frederikssund, Gentofte og Hillerød

Publiceret 01 February 2018 06:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV