DEBAT:

“Relationer er vejen frem for integrationen”

Lucas Antonio Madsen, SF Hillerød, Præstevænget 18, Hillerød, og Trine Torp, MF for SF

Igen i 2018 bliver integration et centralt politisk tema.

Udsatte boligområder og miljøer, der isoleres og lukker sig om sig selv, kalder på løsninger. For det er ikke godt, hvis vi kun mødes med dem, der ligner os selv.

Kvaliteten ved at se, at livet leves på mangfoldige måder, forsvinder. Relationerne skaber forståelse og tillid.

Uden dem er grobunden for generaliseringer større, og villigheden til at se den enkelte mindre.

Det fører blandt andet til, at DF helt forventeligt kommer med forslag, der ingen gang har på jorden i et retssamfund, og som statsministeren belejligt glemmer at kritisere i sin nytårstale. Den intolerante reaktion på problemerne, bliver en undskyldning for den skade, det forvolder på integrationen. Den gode integration sker ligesom et hvert andet godt møde, når begge parter ønsker at mødes.

Hvis kritik kun retter sig imod manglende vilje til at integreres, og man samtidigt fremsætter undskyldninger for manglende vilje til at integrere, er det blot tomme ord.

Når en umiddelbar vilje til at integreres mødes af en mindst ugentlig retorisk afsky, forsvinder den ligeså naturligt, som viljen til at integrere gør, når integrationen fejler.

Det er en ond, nedadgående spiral, der konstant bekræfter og forstærker sig selv.

Det betyder ikke, at man skal lukke øjnene for problemer, men at der skal tages konkret fat og hente inspiration fra andre steder med gode erfaringer.

Blandt andet i Hillerød Øst, hvor lokalforeninger, SSP og politiet mødes, og der er forståelse for det fælles ansvar.

Arrangementer giver børnene oplevelser med et stærkt fællesskab. Vigtige netværk og lokale projekter, som Assist og Østfestivalen, engagerer folk i området, og spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe relationer på tværs af kulturelle baggrunde.

Og den lokale kirkes engagement og deltagelse i netværksarbejde har stor betydning for sammenhængskræften.

Relationer og gensidig respekt er vejen frem.

Publiceret 01 February 2018 18:00

SENESTE TV