DEBAT:

"Hanebjerg Skyttecenter - hvad er der galt?"

Henning Lauridsen Kurreholmvej 36 3330 Gørløse

I dagspressen har man i den senere tid kunnet følge en række miljøsager. Det drejer sig om J. Jensen i Uvelse, Nordisk Perlite i Hammersholt og åbning af en ny grusgrav i Nejede.

Fælles for de tre sager er, at det er naboerne, der klager over støjgener, lugtgener, øget trafik m.v., uden at myndighederne tilsyneladende reagerer.

Den seneste sag handler om voldsomme støjgener fra Hanebjerg Skyttecenter. Hvor en kreds af naboer har forfattet en klage til Hillerød Kommune, som er tilsynsmyndighed.

Klagen er underskrevet af 129 borgere i Nr. Herlev, Uvelse og Gørløse. Det var imidlertid ikke nok til at overbevise forvaltningen i By og Miljø om, at borgerne føler sig voldsomt generet af støj fra Hanebjerg Skyttecenter, som er beliggende i et område, der i Hillerød Kommuneplan 2009-2021 er udlagt til fritidsformål/'støjende fritidsanlæg'.

På trods heraf anvendes Hanebjerg Skyttecenter af politiet, PET, frømandskorpset m. fl. erhvervsmæssigt i dagtimerne, og deres skydninger udgør den største og mest generende støjkilde for naboerne.

Hvis Hanebjerg Skyttecenter drives som en virksomhed, er den maksimale tilladte støj til omgivelserne 60 dB jævnfør en af de senere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. Til fritidsformål er støjgrænsen sat til 75 dB.

Hillerød Kommunes forvaltning i By og Miljø afviste klagen blankt, og afslog endvidere at lave kontrolmålinger for at sikre, at støjen i otte definerede målepunkter er under 75 dB, som miljøgodkendelsen foreskriver.

Hillerød Kommune henviste i stedet til, at deres afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor ekspeditionstiden er minimum 12 måneder.

Hvad er der galt? Er Hillerød Kommunes forvaltning etableret med det formål at beskytte kommunens borgere mod urimelige miljøbelastninger, eller handler det om at holde hånden under en række virksomheder?

Publiceret 06 January 2018 06:00

SENESTE TV