DEBAT:

“Tak, Hillerød!”

Bent Kauffmann Formand for Røde Kors, Hillerød, Slettebjerget 36, Hillerød

Røde Kors i Hillerød vil gerne sige tak til alle i Hillerød for hjælp og støtte i 2017.

På grund af donationer af helt og rent tøj, ting og sager, nips m.v. til Røde Kors Butik i Slotsgade 53, enkeltpersoners bidrag til bl.a. julehjælp og andet socialt arbejde, samt 330 aktives indsats, har Røde Kors i Hillerød kunnet yde hjælp og støtte til rigtig mange.

Lokalafdelingen har derfor kunnet yde julehjælp til 40 familier og støtte Børnehuset Buen med sommerlejrophold.

Videre har lokalafdelingen kunnet hjælpe med venskabsprojekter i Hviderusland, Georgien, Nepal og Madagaskar og kunnet hjælpe med bidrag til katastrofehjælp, bl.a. ved stormene i Vestindien og flygtningesituationen flere steder i verden.

Ud over afdelingens kendte Røde Kors Butik, Besøgsvennearbejdet, de rullende kiosker på fire plejecentre, Patientstøtterne på Nordsjællands Hospital, er Samaritergruppen blevet større og bedre uddannet, og i Nørklegrupperne er deltagerantallet vokset.

Som noget nyt startede lokalafdelingen i foråret en vågetjeneste ved døende, hvor frivillige efter aftale kan aflaste familier og personale.

Ligeledes er der startet en lille Røde Kors Café onsdag eftermiddage i de lokaler, Hillerød Kommune har stillet til rådighed for flere foreninger på Rønnevangsalle. Her er der mulighed for at droppe ind, få en snak, lidt kaffe, sy eller strikke, spille et spil kort eller billard i samvær med andre.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre, uden de mange frivillige og den store støtte, Røde Kors har modtaget fra mange i hele Hillerød Kommune.

Med ønsket om et godt, fredsommeligt og nabovenligt nytår til alle ønsker lokalafdelingen at takke alle for hjælpen i 2017, samtidig med at byde velkommen til endnu flere i det nye år, der har lyst til at gøre noget u(egen)nyttigt.

Godt Nyt År.

Publiceret 02 January 2018 16:00

SENESTE TV