DEBAT:

"Strategi for it og læring"

Christina Høi Skovdal Medlem af Hillerød Byråd (A) Løngangsgade 31A, Hillerød

Vores folkeskoler skal have en strategi for it og læring. Vi skaber strategien sammen med vores skoler.

Vi skal nå to vigtige mål med strategien. Dels skal vi sikre os, at alle elever lærer mere og bedre, fordi it også er en mulighed, og dels skal vi styrke elevernes digitale kompetencer.

Det bliver ofte sagt, at børn i dag er digitalt indfødte. De er født ind i en verden, hvor teknologi er en selvfølgelighed, men de skal lære at bruge teknologien. Det samme skal vores dygtige medarbejdere.

Socialdemokratiet mener, at vores elever har brug for flere computere på skolerne. En computer anvendes ligesom en lommeregner eller bøger, og er helt nødvendig for moderne undervisning.

I dag er der skoler, hvor der kun er en computer til hver tiende elev. Det er ikke godt nok. Vi vil investere i mere teknologi, fordi det er en basal fornødenhed.

Vi skal også stille krav til teknologien. Vi skal blive klogere på de muligheder, der er i teknologien. Hvordan får vi mere læring ud af det?

Er du for eksempel ordblind, er computeren et helt nødvendigt hjælpemiddel. Hvordan færdes vi ordentlig på de digitale medier – dannelse, hvordan forstår vi, hvad de digitale sprog er – forståelse for programmering, og hvordan sikrer vi, at teknologien hjælper vores elever – it og læring.

Og helt praktisk, så forventer vi, at vores lærere anvender læringsportaler, at forældrene kommunikerer online. Ligesom der er onlinetests, digitale læremidler og meget mere.

Alle børn og unge i vores kommune skal have mest muligt ud af digitaliseringen. En strategi for it og læring er et skridt i den rigtige retning.

Publiceret 12 December 2017 16:00

SENESTE TV