DEBAT:

"Fremmødevalg gav de højeste stemmeprocenter ved senior- og ældrerådsvalget 2017"

Peter Kay Mortensen formand, Faglige Seniorer i Nordsjælland

I 10 kommuner i Nordsjælland har der været afholdt valg til de kommunale senior- og ældreråd. Allerød var med fremmødevalg og en stemmeprocent på 69 procent topscorer. Helsingør gennemførte valget som brevstemme og digitalvalg, og de blev bundskraber med en stemmeprocent på 23,1 procent.

Der var ingen af de kommuner, der valgte brevstemme og digitalvalg, der opnåede 40 procent og derover. Der har i processen op til valget været meget lidt informationer om valget og de kandidater, der opstillede. Mange kommuner brugte få annoncer i de lokale aviser, og der har også været problemer, hvor lokalaviser har skiftet fra uddeling gennem Post Nord og til Forbrugerkontakt.

Derfor var der mange, der ikke blev oplyst om hvilke kandidater, der opstillede. Der er selvfølgelig mange, der også er utryg ved at stemme digitalt gennem e-boks. Der har siden det seneste valg også været en manglende information om, hvad der sker i de lokale og senior- og ældreråd. Derfor har de nu afgående råd et stort ansvar for det lave informationsniveau, som også har haft en betydning for resultatet i det netop overståede valg. Vi vil i faglige seniorer arbejde for, at der bliver et større informationsniveau. De nyvalgte senior- og ældreråd er nu i gang med at konstituerer sig, og vi håber, at de i alle de nyvalgte råd vil drøfte, hvordan de får en bedre dialog med dem, de repræsenterer nemlig alle borgere, der er fyldt 60 år. Det vil også være vores opfordring, at der arbejdes med, at næste valg bliver et fremmøde valg i samtlige kommuner. Vi må erkende, at en stor del af den ældre generation pt. ikke er helt klar til at tackle de udfordringer, der ligger i det digitale valg.

Vi synes også, at de nyvalgte ældreråd bør drøfte, om ikke de bør ændre navn til seniorråd. I Faglige seniorer glæder vi os til samarbejdet med de nyvalgte råd. Vi glæder os også til samarbejdet med de nyvalgte kommunalbestyrelser her i Nordsjælland. Der er fra alle sider udtrykt politisk ønske om at løfte ældreområdet, og vi vil selvfølgelig holde politikerne op på deres løfter. Så velkommen til arbejdet i de kommende fire år.

Publiceret 12 December 2017 14:00

SENESTE TV