DEBAT:

"Mere information fra ældrerådet ønskes"

Af Dan Sterup, Faglige Seniorer i Hillerød, Helsingørsgade 2, 1., Hillerød

Faglige Seniorer ønsker de valgte ældrerådspolitikere til lykke og håber på et godt samarbejde med ældrerådet i de kommende fire år. Vi vil udbrede kendskabet til rådets arbejde, arrangementer og høringssvar blandt vore medlemmer.

Det kræver imidlertid, at vi modtager informationerne. Derfor vil vi gerne have oplyst, hvilken informations- og kommunikationsstrategi ældrerådet agter at gennemføre. Mulighederne er flere: jævnlige åbne møder med borgerne, gennem dags- og ugepressen, gennem nyhedsbreve til tilmeldte email-adressater og Facebook – helst ser vi en kombination af alle disse. Dette kan være med til at skabe åbenhed og debat omkring rådets arbejde i dette demokratisk valgte organ og øge kendskabet blandt mange flere.

Fik du læst: Sådan ser de nye udvalg i Hillerød ud

Svar fra ældrerådet

Nu er valget til Hillerød Ældreråd overstået, og der er fire medlemmer fra det tidligere Ældreråd, som fortsætter.

Vi byder velkommen til de fem nye medlemmer og håber på, at vi får et godt Ældreråd, og håber, at arbejdet også fremover vil foregå i rådet.

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og da det ikke ligger Ældrerådets struktur at påtage sig individuel informationspligt over for private organisationer og foreninger, opfordrer vi til, at man følger rådets aktiviteter på hjemmesiden, hvor man bl.a. kan læse referaterne – heri også høringssvarene - fra ældrerådets møder, og hvor også aktiviteter bliver annonceret.

Ældrerådenes formål er:

- At rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål

- At fungere som kontaktorgan mellem borgere og byrådet ved tilrettelæggelse af byrådets ældrepolitik

- At oplyse om emner af betydning for ældre borgere.

- Ældrerådet kan tage initiativ på ældreområdet

Ældrerådet har holdt 11 ordinære møder hvert år.

Besvaret omkring 19 høringssager om året.

Til hvert af byens syv plejecenter er et medlem af Ældrerådet tilknyttet og deltager i møder mm efter aftale. Dette for blandt andet bedre at kunne besvare høringssvarene.

Ligeledes er et medlem ansvarlig for henholdsvis områderne bolig- trafik- sociale og sundhed – hjemmehjælp og ”Mad til hverdag”.

Med venlig hilsen og på vegne af medlemmerne af det nuværende Hillerød Ældreråd,

Birgit Vejby

Formand for Hillerød Ældreråd.

Publiceret 07 December 2017 17:00

SENESTE TV