Brevkasse:

“Udlejere afkortede pludselig vores lejemål”

Vi lejede den 15. april 2016 en andelslejlighed på Frederiksberg. Lejemålet var tidsbegrænset i to år, sagde udlejer, for han og hans kone skulle på studieophold i udlandet.
Men de afkortede udlandsopholdet og sagde os op med tre måneders varsel i slutningen af oktober – det vil sige allerede efter kun 5 måneders lejetid.
Vi ser nu, at der i lejekontraktens § 11 står, at lejemålet er gensidigt uopsigeligt i tre måneder, men er det lovligt? Vi har hørt fra andre, at en udlejer der ønsker at benytte det lejede selv skal give et varsel på 1 år. Er det rigtigt?
Efter fraflytningen har udlejer forlangt, at vi skal betale for noget istandsættelse, men der blev ikke peget på problemer ved vores fraflytning den 31. januar. Er vi så forpligtet til at betale udlejerne, hvad de forlanger?

Svar:

Private lejemål giver ofte anledning til adskillige problemer, og dem I påpeger er typiske.
Det er tilladt at udleje tidsbegrænset på den måde I angiver, men begrundelsen skal være 'ægte'. Hvis en ikke er det, kan en domstol erklære vilkåret ugyldigt
Det går jeg så ud fra, at den var – og under alle omstændigheder noterer jeg, at I er fraflyttet (forhåbentlig til et bedre lejemål!).
Men – et opsigelsesvarsel på tre måneder er ikke tilstrækkeligt, hvis opsigelsesgrunden netop er, at udlejer selv vil bebo lejligheden. I så fald står der i Lejeloven at der skal gives et opsigelsesvarsel på 1 år, og lejeloven ”overtrumfer” det i lejekontrakten aftalte vilkår om opsigelse med tre måneders varsel.
Vedrørende problemet med fraflytning kan jeg minde om min kollega advokat Jørgen P. Olsens brevkassesvar i februar om en indflytningsrapport. Den seneste ændring i lejeloven fra 1. juli 2015 indførte nemlig også et krav om, at en professionel udlejer (som ganske enkelt er en der udlejer mere end én lejlighed) skal udarbejde en udflytningsrapport og altså skal indkalde den fraflyttede lejer til et fraflytningssyn. Hvis dette ikke er sket mister udlejer sit krav.
Også i tilfælde af, at udlejer måske kun ejer netop den lejlighed I lejede, har udlejer bevisbyrden for at I skal betale for istandsættelsesarbejder. Det er i relation hertil af betydning, at I har boet i lejligheden i mindre end et år, for det forekommer mig begrænset, hvor meget I kan have nået at slide på lejligheden og dennes udstyr i den korte lejetid (jeg ser bort fra at I ikke har misligholdt noget).
Hvis udlejer fremturer, kan I klage til Huslejenævnet. Opsøg eventuelt en advokat, hvis I er i tvivl om, hvad I skal gøre.
Med venlig hilsen
Børge Stjernholm
Advokat
Marts 2017

Publiceret 16 April 2017 03:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV